Politics

ศาลรธน.ประกาศระเบียบปฏิบัติวันตัดสินคดียุบพรรค ‘อนาคตใหม่’

“ศาลรัฐธรรมนูญ” ประกาศแนวทางปฏิบัติวันนัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรค “อนาคตใหม่”

สำนักประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชนในการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ โดยแจ้งว่าในการอ่านคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะทำการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดลงมาบริเวณห้องรับรองสื่อมวลชน และโถงชั้น 2 และขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกคนปฏิบัติตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทำการศาล พ.ศ. 2562 เช่น กรณีสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าว ขอความร่วมมือสัมภาษณ์นอกเขตที่ทำการศาล และขอความร่วมมืองดเว้นการถ่ายภาพ บันทึกภาพและเสียง หรือกระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกันในที่ทำการศาล

ธนาธร ศาล2116311

ส่วนการเข้า – ออก ประตูด้านทิศตะวันออก และทิศใต้ของอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์เท่านั้น รวมทั้งกรณีรถถ่ายทอดสด ขอให้จอดบริเวณทิศใต้หรือทิศตะวันออกในสถานที่ที่จัดเตรียมให้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้จอดด้านหน้าศาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การชี้แจงระเบียบและข้อปฏิบัติดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย รวมทั้งเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยรอบศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นการยืนยันว่าไม่มีการเลื่อนการพิจารณาคดีดังกล่าว หลังจากที่มีข่าวก่อนหน้านี้ และการรณรงค์หรือลงชื่อคัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่มีผลต่อการนัดวินิจฉัยคดี

Avatar photo