General

3 มาตรการ แก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาด แนะประชาชนทำเอง ซักใช้ซ้ำได้

กำหนด 3 มาตรการ แก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาด เพิ่มกำลังผลิต จำกัดการซื้อ ไม่กักตุนสินค้า ย้ำประชาชนอย่าตื่นตระหนก ดูแลสุขภาพ-ป้องกันตัวเอง ใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้า ซักใช้ซ้ำได้ พร้อมแนะนำวิธีทำหน้ากากอนามัยเอง

DSC 2957

นพ.สุขุม กาญจพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม หารือแนวทางป้องกันปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ว่า

จากการประชุมหารือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การนำเข้าหน้ากาก ได้แก่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ องค์การเภสัชกรรม อย. กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทที่ผลิตนำเข้าหน้ากากอนามัย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้กำหนดให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมพิเศษ และมีมาตรการในการแก้ปัญหาระยะสั้นร่วมกัน 3 ข้อ

1.เพิ่มกำลังการผลิตขึ้น 10 – 20% ให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศ

2.จำกัดการซื้อ 1 คนไม่เกิน 10 ชิ้น

3.จำกัดการส่งออก ไม่ให้มีการกักตุนสินค้า และฉวยโอกาส ปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรม

หากพบมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พร้อมกันนี้จะมีการสำรวจความต้องการใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรม และภาคเอกชนที่ผลิตจำหน่าย เร่งกระจายหน้ากากอนามัย ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า ในช่วงที่มีสถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ขอให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก

KUMA0025 0

และแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าก็เพียงพอ ในการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ สามารถทำใช้เอง หลังใช้ซักให้สะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปากโดยไม่จำเป็น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

พร้อมขอความร่วมมือบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ใช้หน้ากากอนามัยให้เหมาะกับลักษณะงานที่ทำ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทั่วไปใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้า ส่วนกลุ่มที่ต้องทำงานใกล้ชิด กับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ห้องผ่าตัด หรือหอผู้ป่วยหนักใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการติดต่อของโรค รวมทั้งผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพื่อปัองกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งจะต้องใส่ให้พอดีกับใบหน้า หันด้านที่มีสีออก และให้ด้านที่มีลวดอยู่ด้านบน

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ได้จัดทำคลิปสอนวิธีการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไว้ใช้เอง โดยใช้ผ้าขนาดประมาณ 7 นิ้วครึ่ง จับจีบตรงกลาง เย็บทบกัน 2 ชั้น และติดยางยืด 2 ข้าง ดูวิธีทำได้ที่ https://youtu.be/sDPGLKnEID0

Avatar photo