Politics

อนาคตใหม่ จ่อฟ้องกลับ ‘ณฐพร’ แจ้งความเท็จกกต.


นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ภายในสัปดาห์หน้า ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ จะมีการหารือ และรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เอาผิดกับนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะผู้ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 101 วรรคหนึ่ง

b13020e11132a01d73d5eda2fcdccf18
คารม พลพรกลาง

นายคารม กล่าวอีกว่า พรรคเห็นว่าการกระทำของนายณฐพร เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุเป็นอย่างยิ่ง เพราะศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ไปแล้ว โดยมีเหตุผลหนึ่ง คือ ข้อกล่าวหาของผู้ร้องยังไม่ปรากฎข้อเท็จจริงเพียงพอ แต่ปรากฏว่านายณฐพร ยังจะพยายามมากล่าวหาพรรคอนาคตใหม่อีก ด้วยการยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560  โดยกล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง

“การกระทำของคุณณฐพรมีเจตนาที่ชัดเจน และสร้างผลเสียหายให้กับพรรคอนาคตใหม่ ดังนั้น ส.ส.ในฐานะผู้เสียหายหากมีการยุบพรรคเกิดขึ้นจริง จึงเตรียมที่จะดำเนินการตามกฎหมายเช่นกัน หลังจากที่ผ่านมาถูกกระทำฝ่ายเดียวมาตลอด” นายคารม กล่าว

นายคารม กล่าวด้วยว่า พรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแน่วแน่ แต่กลับมีกลุ่มคนบางพวกมากล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะการสร้างวาทกรรมชังชาติ ดังนั้นนับจากนี้ไปพรรคอนาคตใหม่จะไม่นิ่งเฉยกับข้อกล่าวหาดังกล่าว และพร้อมใช้ช่องทางตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของพรรค และเพื่อให้อีกฝ่ายได้รับการตรวจสอบเช่นกันต่อไป

สำหรับมาตรา 101 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น”