Politics

‘ชวน หลีกภัย’ มอบคำขวัญวันเด็กปี 2563


“ชวน หลีกภัย” ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบคำขวัญวันเด็กปี 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ได้มอบคำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า “รับผิดชอบในหน้าที่ สำนึกดีมีวินัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ใส่ใจต่อส่วนรวม”

292101