Politics

รัฐบาลรับ 11 ข้อเสนอชาวประมงหวังแก้ปัญหายั่งยืน

รัฐบาลรับ 11 ข้อเสนอชาวประมง พร้อมตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ปัญหา – ติดตามงาน หวังแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการหารือระหว่างรัฐบาลและชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการของรัฐบาลที่เข้มงวดในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายว่า คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ได้นำข้อเรียกร้องทั้ง 11 ข้อของกลุ่มชาวประมงมาพิจารณาและรับข้อเสนอทั้งหมด โดยจะตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้มาตรการการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อดูแลเรื่องทั้งหมด อีกทั้งจะประชุมติดตามงานเดือนละหนึ่งครั้ง

รัชดา2611621

ทั้งนี้ ข้อเรียกร้อง 11 ข้อที่คณะกรรมการเห็นชอบ อาทิ ทบทวนกฎระเบียบของกรมประมง กรมเจ้าท่าและกรมคุ้มครองสวัสดิการแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการทำประมง โดยตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน รวมถึงการแก้ไขพระราชกำหนดประมง 2558 ที่ได้ตั้งคณะทำงานแก้ไขภายใน 45 วัน รวมทั้งพิจารณาปัญหาแรงงานที่ต้องฝึกแรงงาน อายุ 16 ปีขึ้นไปในภาคประมง

ส่วนการเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับเรือประมงที่ออกนอกระบบทั้งถูกและผิดกฎหมายจำนวน 3,000 ลำ เป็นวงเงิน 8,000 ล้านบาท จะดำเนินการโดยเร็วที่สุดหลังจากงบประมาณปี 2563 ผ่านสภา

“การให้สินเชื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินวงเงิน 10,000 ล้านบาทให้กับผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และพื้นบ้าน ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) รวมทั้งทบทวนความเป็นไปได้การเพิ่มวันทำประมง โดยจะต้องคำนึงถึงการรักษาความสมดุลทางทะเลด้วย อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาของประมงมีหลักเกณฑ์จะไม่ให้มีผลกระทบทั้งชาวประมงและหลักเกณฑ์ของ IUU เพื่อนำไปสู่การเป็น IUU Free Thailand ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้” น.ส.รัชดา กล่าว