Politics

ประกาศการสิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.ของ ‘ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ’

“ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ การสิ้นสุดสมาชิกสภาพ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ศาลรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๖๒ เรื่องพิจารณาที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้อง

เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) หรือไม่

tnt12 tnt13 tnt14 tnt15 tnt16

ภาพปกจากเฟซบุ๊กพรรคอนาคตใหม่

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่