Politics

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุม ครม. มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ด้าน “ณัฏฐพล” ยืนยันพิจารณาตามความเหมาะสม

383D6214 B56F 41E0 BAC6 86BAA79798EB L0 001
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง จำนวน 8 รายดังนี้

1.นายดิสกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการศธ. ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
2.นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการกศน.ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการศธ.
3.นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการศธ.
4.นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจรชกาศธ.ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการกอศ.
5.นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค 2 ดำรงตำแหน่ง รองปลัดศธ.
6.นายธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ดำรงตำแหน่ง รองปลัดศธ.
7.นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการกพฐ. ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการศธ.
8 นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการศธ.ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)

สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 ศธ.ครั้งนี้ก็ถือว่าได้พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของงาน รวมถึงความสามารถของแต่ละคนที่ได้คัดเลือกให้ไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆ เพราะตนต้องดูองคาพยพของหน่วยงานที่มีผู้บริหารระดับ 11 ล้อตามไปด้วยว่าผู้ที่เข้ามาช่วยงานจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและพร้อมขับเคลื่อนงานการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน

ส่วนตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ คือ รองเลขาธิการกพฐ.และรองเลขาธิการ กอศ.นั้นขณะนี้ตนกำลังอยู่ระหว่างการคัดเลือก เพื่อดูความเหมาะสมต่อไป ขณะที่ตำแหน่งเลขานุการรมว.ศึกษาธิการที่ยังไม่ได้มีการพิจารณา ซึ่งจะนำเข้าครม.ในสัปดาห์หน้า