ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ปรเมศวร์’ ชี้ ร่างพ.ร.บ.งบฯ ไม่ผ่าน รัฐบาลก็ไม่ล้ม


นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว “ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม” ระบุว่า หลายคนเข้าใจผิด หากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณไม่ผ่าน รัฐบาลต้องล้มแน่ ความจริง รธน.ปี 60 ป้องกันไว้หมดแล้ว

por

ผมเห็นหลายท่านโดยเฉพาะผู้ประกาศข่าวหลายช่องชอบพูดถึงเรื่อง ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแผ่นดิน ว่าถ้าสภาไม่ผ่านให้ รัฐบาลล้มแน่ๆ เข้าใจผิดกันหมดครับ ลองไปอ่านรัฐธรรมนูญกันก่อนนะ

มาตรา 141  ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน

ส่วนมาตรา143 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ มิได้ ถ้าพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า วุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น

อ่านแล้วเป็นไงครับ วิธีที่ให้งบประมาณผ่านง่ายๆ คือดึงระยะเวลาให้เกินกำหนดทั้งสองสภาก็จบ ทีนี้เข้าใจหรือยัง คนเขียนรัฐธรรมนูญปี 60 เขามีวิธีแก้ไขทั้งระบบทุกเรื่องไว้หมดแล้วครับ ขอร้องครับ อย่าให้ข้อมูลผิดๆ หรือคิดเอาเองให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนและสังคมเลยครับ ว่าไปตรงๆ ดีกว่า จะได้รู้เท่าทันกัน