Politics

สธ.เปิดคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย รพ.เสาไห้ฯ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทย รพ.เสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  รักษาผู้ป่วยด้วยตำรับ “ยาศุขไสยาศน์” ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ที่โรงพยาบาลเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี นายวัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

นายวัชรพงษ์ กล่าวว่า นโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษา ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย

IMG 20190902110943000000

โดยโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้รับการคัดเลือกจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายแพทย์แผนไทยนำร่องคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ให้คำปรึกษาผู้ป่วยและให้บริการการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ มีตำรับที่จะนำมาเข้ากระบวนการรักษา จำนวน 16 ตำรับ

IMG 20190902110944000000

โดยนำร่อง 1 ตำรับ คือ ยาศุขไสยาศน์ มีสรรพคุณ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งได้รับจากองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว และผู้ป่วยต้องได้รับการคัดกรองจากแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมมา สำหรับอีก 15 ตำรับนั้น อยู่ในขั้นตอนการผลิต เพื่อนำไปสู่กระบวนการสั่งจ่ายในโรงพยาบาล ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ไม่ใช่การแพทย์ทางเลือกหลักในการรักษาผู้ป่วย ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพที่ผ่านการอบรม และได้รับอนุญาตให้สามารถนำมาใช้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการ ศึกษาวิจัยและพัฒนาการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้

 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight