Politics

เรียบร้อย! ‘บิ๊กตู่’ เตรียมนำโผทหารขึ้นทูลเกล้าฯ


“บิ๊กตู่” เตรียมนำ “โผทหาร” ขึ้นทูลเกล้าฯ หลังประชุมนัดสุดท้าย ทุกอย่างเรียบร้อย – เป็นไปตามขั้นตอน

ประยุทธ์27862
ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพล โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม, พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงโหม, พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.), พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.), พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.), พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) และพล.อ.ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ เจ้ากรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ส่งบัญชีรายชื่อนายทหารชั้นนายพลประจำปี 2562 ในส่วนของแต่ละเหล่าทัพให้ พล.อ.ประยุทธ์ พิจารณาเบื้องต้น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา โดย พล.อ.ประยุทธ์ มีสีหน้ายิ้มแย้ม

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทุกอย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามขั้นตอน ไม่มีอะไรต้องแก้ไข

ขณะที่ พล.อ.ชัยชาญ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพล โดยมีคณะกรรมการฯ 7 คน ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธาน โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกอย่าง และพิจารณาตามข้อเสนอของหน่วย รวมถึงกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งแต่ละหน่วยก็มีคณะกรรมการพิจารณาขึ้นมาตามลำดับอยู่แล้ว แต่การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการฯทั้ง 7 คน โดยการพิจารณาบัญชีปรับย้ายครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย จากนี้จะให้ฝ่ายเลขานุการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมดูรายละเอียดอีกครั้ง และจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ ตามขั้นตอนต่อไป

“ทุกอย่างยังอยู่ในกรอบเวลา เพราะในข้อบังคับคือภายใน 15 วันทำการ คือก่อนวันที่ 1 กันยายน 2562 ซึ่งการพิจารณาครั้งนี้ได้เน้นเรื่องความเหมาะสม ความอาวุโส ความรู้ความสามารถ ตามที่นายกฯ ได้กำชับมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา” พล.อ.ชัยชาญ กล่าว