Politics

กกต.ไฟเขียวให้ ‘พรรคประชาชนปฏิรูป’ สิ้นสภาพแล้ว!

“กกต.” เห็นควรประกาศให้ “พรรคประชาชนปฏิรูป” ของ “ไพบูลย์ นิติตะวัน” สิ้นสภาพ พร้อมให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงหลังการประชุมกกต.ระบุว่า ตามที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคประชาชนปฏิรูปขอเลิกพรรคการเมืองตามข้อบังคับพรรคประชาชนปฏิรูป ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นว่ามีกรณีที่เป็นเหตุให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 (7) แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา

วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว เห็นว่า พรรคประชาชนปฏิรูปมีเหตุสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง จึงเห็นควรประกาศการสิ้นสภาพของพรรคประชาชนปฏิรูปในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

50499