Politics

เพจ ‘ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ’! เปิด 12 นโยบายรัฐบาล ReformTogether (ชมคลิป)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ” เฟซบุ๊กสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เผยแพร่ข้อความระบุว่า รัฐบาลเตรียมแถลงนโยบาย12 แบ่งเป็น นโยบายหลัก 12 ด้าน และ นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน

12 นโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย

1. แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน

2. ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก

4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

5. พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

8. แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

9. แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

10. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

11. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

12. สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและดำเนินเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

#ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether