ดูหนังออนไลน์
Politics

ลุ้น!! ศาลรธน.เตรียมวินิจฉัยคุณสมบัติ ‘สุวิทย์ – 3 อดีตรมต.’ 27 ส.ค.นี้


ลุ้น!! ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคุณสมบัติ “สุวิทย์ – ปนัดดา – ไพรินทร์ – ธีระเกียรติ” 27 ส.ค.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ 1.0

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับพิจารณาคำร้องกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์, นายไพรินทร์ ชูโซติถาวร และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจาณาวินิจฉัยได้ จึงไม่ทำการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตร 58 วรรคหนึ่ง และนัดอ่านคำวินิจฉัย ให้คู่กรณีฟังในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา14.00 น. และหากคู่กรณีประสงค์จะยื่นคำแถลงการณ์ปิดคดีเป็นหนังสือ ให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

article 20190719181006 p001 article 20190719181006 p002

Siree Osiri OHO BANGKOK