ดูหนังออนไลน์
Politics

ชื่นมื่น ! ‘อนุทิน’ ปลื้ม ข้าราชการพร้อมรับนโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพิธีต้อนรับและรับมอบนโยบายในกระทรวง จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีผู้บริหาร และข้าราชการในกระทรวง อาทิ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รองปลัดกระทรวง อธิบดี ทีมที่ปรึกษา คณะ ส.ส.จากพรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

S 19988491

นายอนุทิน กล่าวก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ผ่านมา เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2 วาระ มีความผูกพันกับการทำงานของกระทรวง และคนในกระทรวงเป็นอย่างมาก เหมือนครอบครัวเดียวกัน

ขอใช้โอกาสนี้ ขอความร่วมมือจากทุกคน ทำงานเต็มที่ ประชาชนต้องมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องมีการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เมื่อประชาชนเจ็บป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาให้หาย ลดจำนวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง กัญชาต้องเป็นยาทางเลือกให้ประชาชน กระบวนการรักษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

S 19988486

เริ่มตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็นทีมหมอครอบครัว เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์ ซึ่งจะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการทุกระดับ เป้าหมายแยู่ที่คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง

“ผมมาดี ตั้งใจมาทำงานกระทรวงสาธารณสุข ผมมาจากการเลือกของประชาชน และต้องตอบแทนที่ประชาชนให้โอกาส เราจะไม่เอื้อประโยชน์ให้ใครทั้งสิ้น จะทำประโยชน์ให้ประชาชนเท่านั้น อีกเรื่องที่สำคัญ คือการบรรจุแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข เพราะประเทศไทยได้ยกระดับสถานีอนามัยเป็น รพ.สต. ต้องมีแพทย์และบุคลากรไปประจำตรงนั้น เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน”

สุดท้าย ขออัญเชิญพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 มอบให้แก่ทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

“งานใดๆ ก็ต้องมีอุปสรรค งานใดๆ ก็ต้องมีปัญหา เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแก้ปัญหา และเข้าหางาน เพื่อให้การบริหารประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสถาน การณ์ โดยแก้ไขให้ตรงเป้า ตรงจุด และมีความเข้มแข็งอดทน”

S 19988490

ด้านนายสาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทุกคนมีความสามารถ ขณะเดียวกันก็มีความคิดที่แตกต่างหลากหลาย แต่ก็เชื่อว่าจะผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปถึงเป้าหมาย ให้ท่านทำงานเต็มที่ ทางรัฐมนตรีฯ และตนจะสนับสนุนเต็มที่ สิ่งที่ตนอยากเห็นคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ขณะที่นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทางข้าราชการ และบุคลากร พร้อมน้อมรับทุกนโยายของรัฐบาลไปปฏิบัติ อาทิ เรื่องกัญชาทางการแพทย์ รวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถของ อสม. ที่มีกว่า 1 ล้านคน ให้เป็นบุคลากรด้านการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ขณะที่เรื่องเทเลเมดิซีน เป็นแนวทางที่ดี เพราะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน

S 19988488

“ยืนยันการพัฒนาการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่ง โดยในเดือนสิงหาคมจะให้โรงพยาบาลของกระทรวงทุกแห่ง ใช้กัญชาให้บริการผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้, ให้องค์การอาหารและยา วางแผนเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง รวมถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะทำเรื่องมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าให้กัญชาไทยออกสู่สู่สังคมโลก”

ทั้งนี้ ทันทีที่นายอนุทิน และคณะมาถึงกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ประกอบไปด้วย พระพุทธนิรามัยที่หอพระพุทธรูปประจำกระทรวงสาธารณสุข, ต้นพระศรีมหาโพธิ์, ศาลพระพรหมที่บริเวณหน้ากรมควบคุมโรค, พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประดิษฐานบนแท่นฐานเดียวกัน, พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขคนแรก ก่อนลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

S 19988493

S 19988487

S 19988492