Politics

‘ส.ส.ใต้ -ภูมิใจไทย’ ส่งคำถามเกษตรกรถึงนายกฯ วอนเร่งแก้ ‘ราคายาง – ปาล์ม’


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (10 ก.ค.) ทีม ส.ส.ภาคใต้พรรคภูมิใจไทย ประกอบไปด้วย นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ส.ส.สตูล นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา  นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล นายอัพดุลบาซิม อาบู ส.ส.ปัตตานี นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง นายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.ระนอง และนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อ ยื่นหนังสือแก่สภาผู้แทนราษฎร ไปถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งแก้ปัญหาราคายางพารา และปาล์ม พร้อมแนบเอกสาร ระบุว่า

S 18096142

เนื่องจากวิกฤติปัญหายางพาราในรอบ 3 ปี พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารามีความเดือดร้อนอย่างรุนแรงในขณะนี้ จึงขอเสนอคำถาม 6  ข้อ ซึ่งเป็นคำถามที่ได้รวบรวมจากชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ แก่ท่านนายกรัฐมนตรี ดังนี้

  1. ท่านนายกรัฐมนตรี รู้จัก 5 เสือวงการยางหรือไม่
  2. ท่านนายกรัฐมนตรี รับรู้หรือไม่ว่าชาวสวนยางเดือดร้อนแสนสาหัส
  3. ท่านนายกรัฐมนตรี พอใจการทำงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลราคายางหรือไม่(กยท. กระทรวงเกษตรฯ, กระทรวงพาณิชย์)
  4. ท่านนายกรัฐมนตรี มีแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวหรือไม่
  5. ท่านนายกรัฐมนตรี คิดว่าราคายางที่เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน อยู่ที่เท่าไร
  6. ท่านนายกรัฐมนตรี รัก เมตตา และสงสาร ชาวสวนยางบ้างหรือไม่

นอกจากนี้ เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งกำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกับเกษตรกรชาวสวนยางพารา จึงได้ฝากเรียนถามท่านนายกฯ ดังต่อไปนี้

  1. การแก้ปัญหาราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ
  2. แนวทางวิธีแก้ปัญหาราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ภาคใต้ จึงขอนำเรียนปัญหาราคายาง และราคาปาล์มตกต่ำ มายังท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อที่จะแก้ปัญหา และสร้างความมั่นใจ ให้กับพี่น้องเกษตรกร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

lett