ดูหนังออนไลน์
Politics

‘บิ๊กตู่’ ปลื้ม! อันดับพัฒนาที่ยั่งยืนไทยพุ่งขึ้น 19 อันดับ ครองที่ 1 อาเซียน

“นายกรัฐมนตรี” ปลื้ม! อันดับการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยปรับขึ้น 19 อันดับ จาก 59 มาอยู่ที่ 40 ถือเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน

วีรชน สุคนธปฏิภาค203623

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรับทราบและพอใจผลการจัดอันดับการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (UN SDGs) ปี 2019 ซึ่งประเทศไทยเลื่อนขึ้น 19 อันดับ จากอันดับที่ 59 เมื่อปีที่แล้ว มาอยู่ที่อันดับ 40 ในปีนี้ และถือเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน จากรายงานของเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network – SDSN) และมูลนิธิ Bertelsmann Stiftung

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความพยายามและความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยรัฐบาลเน้นเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศที่มีความสมดุลในเรื่องคนกับสิ่งแวดล้อม คนกับคนหรือการลดความเหลื่อมล้ำ และคนกับเทคโนโลยี ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือศาสตร์พระราชา

สำหรับปีนี้ประเทศไทยมีคะแนนตาม SDG Index ที่ 73.0 คะแนนเฉลี่ยภูมิภาค 65.7 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นเรื่องการขจัดความยากจน การจัดการน้ำและสุขาภิบาล โดยเฉพาะการจัดบริการน้ำดื่มและบริการสุขาภิบาล รวมทั้งการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อวัดจากประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีบัญชีกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือกับผู้ให้บริการการเงินผ่านมือถือ และมีอัตราการว่างงานที่ต่ำ ส่วนในด้านอื่นๆ ไทยมีแนวโน้มดีขึ้นถึง 6 ข้อ คือ 1.การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 2.ความเท่าเทียมทางเพศ 3.พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 4.อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 5.เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน และ 6.สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

อย่างไรก็ตาม ในรายงานระบุว่า การขจัดความยากจนยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญของโลก แต่ประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นจึงสะท้อนว่า เรามีความพยายามและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ โดยรัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมความเท่าเทียมด้านรายได้และการลดความเหลื่อมล้ำ และสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสและเข้าถึงบริการสาธารณะ

ทั้งนี้ สมาชิกอาเซียนได้รับการจัดอันดับดังนี้ เวียดนาม อันดับ 54 , สิงคโปร์ อันดับ 66 , มาเลเซีย อันดับ 68 , ฟิลิปปินส์ อันดับ 97 , อินโดนีเซีย อันดับ 102 , เมียนมา อันดับ 110 , สปป.ลาว อันดับ 111 , กัมพูชา อันดับ 112 , ส่วนบรูไน ไม่ได้รับการจัดอันดับ