ดูหนังออนไลน์
Politics

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารกรณีพิเศษรวม 88 ราย


โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารกรณีพิเศษแก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งพิการ – เสียชีวิตจากปฎิบัติหน้าที่ รวม 88 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ แค่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งพิการทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาฉุกเฉินจํานวน 19 ราย

พร้อมกันนี้ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ แค่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 69 ราย ดังนี้

T 0001 p001 1 T 0001 p002 1 T 0003 p001 T 0003 p002 T 0003 p003 T 0003 p004 T 0003 p005 T 0003 p006

ภาพปกจากเพจข่าวทหาร