Politics

ขาดคุณสมบัติ! ‘กกต.’ ฟันอีก 11 ผู้สมัคร ส.ส.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า กกต.มีมติสั่งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย ผู้สมัครพรรคพลังไทยรักไทย 4 คน คือ นายอธิป แท่นรัตนกุล ผู้สมัครเขต 4 นนทบุรี , นายวัฒนา เทพน้ำทิพย์ เขต 1 นนทบุรี , น.ส.พรสุปรีฐ์ บุปผานนทพัฒน์ เขต 6 นนทบุรี และ นายสมพงษ์ รัตนัง เขต 8 จ.ขอนแก่น

ขณะเดียวกันยังพบว่ามีพรรคอื่นด้วย คือ นายสุทัศน์ สัตย์แสง พรรคพลังปวงชนไทย เขต 4 จ.สุรินทร์ , นายธนัท วัฒนะสิริโชค พรรคประชาธรรมไทย เขต 1 นครราชสีมา , นายวัชระ วัชระกวีศิลป์ พรรคพลังชาติไทย เขต 4 จ.ร้อยเอ็ด , นายเคน วิเศษสุนทร พรรครวมใจไทย เขต 1 จ.หนองคาย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ เพราะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซ้ำซ้อน (มากกว่า 1 พรรค) โดยไม่ให้นำคะแนนของผู้สมัครเหล่านั้นไปใช้ในการคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบผู้ที่ขาดคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ นายบุญชู แก้วกระจ่าง พรรคพลังชาติไทย เขต 4 จ.ราชบุรี เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ครบ 90 วัน และไม่ได้เป็นผู้ร่วมกันจดจัดตั้งพรรคการเมือง , นายณัฑฐภณ ฉิมอินทร์ พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 7 เขต 2 จ.สมุทรสาคร เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ และ นายสำเร็จ วงศ์ศักดา พรรคชาติพัฒนา หมายเลข 3 เขต 13จ.นครราชสีมา เนื่องจากเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครทั้งหมดไม่ใช่ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งเป็นอันดับ 1 ในการเลือกตั้ง ส.ส.ในแต่ละเขต ทั้งนี้ คะแนนของทั้ง 11 คน รวมกันแล้วมีประมาณ 12,292 คะแนน ซึ่งจะถูกนำไปหักออกจากคะแนนรวมของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ส่งผลให้คะแนนค่าเฉลี่ยของ ส.ส.1 คน ลดลงไปด้วย

189574 189575