Politics

ลุ้น! เตรียมประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ส.ส. 7 – 8 พ.ค.นี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 30 เมษายนมีมติเห็นชอบที่จะให้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในวันที่ 7 พฤษภาคมและประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในวันที่ 8 พฤษภาคมก่อนวันสุดท้ายของกรอบระยะ150 วัน ที่กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา 268

กกต.254

ทั้งนี้ กกต.ไม่สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 2 แบบพร้อมกันได้เนื่องจาก พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 127 กำหนดให้ กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนแล้วจึงดำเนินการคิดคำนวณ จัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา 129 ก่อนที่จะประกาศรับรอง

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมาสำนักงานกกตได้มีหนังสือแจ้งเวียนถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดสรุปสำนวนเรื่องร้องคัดค้านโดยเฉพาะกรณีที่ผู้ถูกร้อง เป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์พิจารณาได้รับเลือกตั้งโดยให้เสนอเรื่อง เข้ามายังสำนักงานกกตกลางให้แล้วเสร็จ เพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับ กกต. ในการพิจารณาว่าเขตใดจะประกาศรับรองผลและเขตใดที่ กกต.จะแขวนไว้ยังไม่ประกาศรับรองผลในช่วงต้นสัปดาห์หน้า

ขณะที่การคิดคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ เพื่อจัดสรรให้กับพรรคการเมืองนั้น เบื้องต้น สำนักงานจะเสนอให้ยึดวิธีคำนวณของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มีพรรคการเมืองซึ่งได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ส.ส 1 คนจำนวน 27 พรรคได้รับการจัดสรร มาดำเนินการจัดสรร เนื่องจากยังไม่มั่นใจว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะพิจารณาคำร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดินกรณี พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.สมาตรา 128 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 91 ทันก่อนวันที่ 9 พฤษภาคมหรือไม่