Politics

ไฟเขียว ‘กองทัพเรือ’ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีพัฒนา ‘อู่ตะเภา’


ครม.มีมติอนุมัติให้ “กองทัพเรือ” ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีในงบจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างสนามบินอู่ตะเภา

พลตรีอธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติตามที่กองทัพเรือเสนอขออนุมัติรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเริ่มใหม่ และเปลี่ยนแปลงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานพาณิชย์แห่งที่ 3 ภายในปี 2567 เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล

อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ104622

สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบบประมาณที่กองทัพเรือ ได้รับอนุมัติจาก ครม.ได้แก่ รายการผูกพันเริ่มใหม่เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการ ในการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา และการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 วงเงินรวม 347 ล้านบาท อีกรายการ คือ เปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากโครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบริเวณเกาะจระเข้ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วงเงิน 361.15 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2562-2563 โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 72.23 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 268.15 ล้านบาท