Politics

เล็งอุทธรณ์เงินเยียวยา ‘ป้าทุบรถ’ ชี้เป็นเงินหลวง

ak2

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ กทม.รื้อถอนตลาดทั้ง 5 แห่งรอบบ้าน “ป้าทุบรถ” ภายใน 60 วันนับจากวันพิพากษาถึงที่สิ้นสุด พร้อมให้เยียวยา น.ส.บุญศรี กับพวกรายละ 368,400 บาทว่า ตนยังไม่ได้รับข้อมูลรายละเอียดผลการตัดสินของศาลอย่างครบถ้วน ซึ่งจะต้องให้สำนักงานกฎหมายและคดี สรุปผลการพิจารณาของศาลเสนอให้รับทราบอย่างชัดเจนอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นนั้น กทม.ได้ดำเนินการยุติกิจการตลาดทั้ง 5 แห่ง และรื้อโครงสร้างตลาดบางส่วนไปแล้ว เหลือโครงสร้างตลาดบางส่วนอีก 2 แห่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการรื้อถอน เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาของศาลฯ ส่วนที่ศาลฯมีคำพิพากษาให้รื้อถอนอาคารกำหนดระยะเวลา 60 วันนั้น กทม.ก็จะเร่งดำเนินการต่อไป

สำหรับกรณีที่ศาลสั่งให้กทม.ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องร้องคดีทั้ง 4 รายนั้นถือเป็นเงินหลวง เป็นงบประมาณของกทม. ซึ่งตนเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่กทม.ต้องจ่ายในส่วนดังกล่าว โดยในส่วนของการรื้อย้ายตลาด การแก้ปัญหาในพื้นที่โดยรอบบ้าน กทม. พร้อมดำเนินการตามคำสั่งศาล แต่ค่าสินไหมทดแทนที่จะให้กทม.จ่ายนั้น ตนจะต้องอุทรณ์ผลการตัดสินต่อไป

ส่วนการตั้งคณะกรรมการเอาผิดทางวินัยต่อข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการที่เกี่ยวข้อง มีความผิดทางวินัยจำนวน 6-7 ราย อยู่ในระดับผู้อำนวยการเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาด และฝ่ายสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามความเห็นส่วนตัวของตนนั้น เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ข้าราชการกทม.มีความผิด แต่อาจเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรง

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK