Politics

‘ปริญญา’ กางกฎกระทรวงยุติธรรม ‘ทักษิณ’ นอนรพ.ตำรวจเกิน 30 วัน ‘หมอ’ ต้องเคลียร์!

“ปริญญา” กางกฎกระทรวงยุติธรรม “ทักษิณ” นอนรพ.ตำรวจเกิน 30 วัน “หมอ” ต้องเคลียร์ ป่วยจนต้องรักษานอกเรือนจำจริง หรือเป็นเรื่องของ “ดีล” หรือไม่

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โพสต์เฟซบุ๊ก “Prinya Thaewanarumitkul” หัวข้อ “ทักษิณต้อง ติดคุกจริงๆ หรือไม่” ระบุว่า…ทักษิณต้อง ติดคุกจริงๆ หรือไม่

ทักษิณ

ตามที่คุณทักษิณ ชินวัตรได้รับการพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกจาก 8 ปี เหลือ 1 ปีนั้น มีคำถามว่าคุณทักษิณ ซึ่งขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ จะอยู่นอกเรือนจำไปเรื่อยๆ จนเวลาครบ 1 ปีได้หรือไม่?

คำตอบของเรื่องนี้อยู่ที่ กฎกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ.2563 ซึ่งลงนามโดยคุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นครับ

หลักเกณฑ์โดยสรุปคือ ถ้าผู้ต้องขังมีอาการป่วยโดยสถานรักษาพยาบาลของเรือนจำไม่สามารถรักษาได้ ผู้บังคับบัญชาเรือนจำ มีอำนาจอนุญาตให้ ส่งตัวไปรับการรักษานอกเรือนจำได้ และถ้าจำเป็นจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็ได้

อย่างไรก็ตามหากการรักษานอกเรือนจำมี ระยะเวลานาน กฎกระทรวงข้อ 7 (ภาพประกอบที่สอง) กำหนดว่า หากเกิน 30 วัน นอกจากต้องมีความเห็นจากแพทย์ผู้ทำการรักษา และ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ หากเกิน 60 วัน นอกจากอธิบดีต้องให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องรายงานให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมทราบ และหากเกิน 120 วัน ต้องรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทราบ

ถามว่าเกิน 120 วันจะเป็นอย่างไร? คำตอบคือ กฎกระทรวงฉบับนี้เขียนไว้เพียงแค่นั้น หมายความว่าจะเกิน 120 วันหรือ 4 เดือน ไปถึง 6 เดือน หรือ 1 ปี ก็ได้ แต่ต้องเป็นความเห็นของแพทย์ ว่าอาการป่วยยังจำเป็นต้องได้รับการรักษานอกเรือนจำ และ ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี และแจ้งปลัดกระทรวงกรณีเกิน 60 วัน และแจ้งรัฐมนตรีกรณีเกิน 120 วัน

โดยสรุปคือตราบใดที่คุณทักษิณยังป่วยถึงขนาดโรงพยาบาลของเรือนจำยังรักษาไม่ได้ ก็ยังรักษาตัวข้างนอกได้ แต่ถ้า หายแล้วก็ต้องกลับมาต้องขังในเรือนจำ ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความเห็นแพทย์ และการให้ความเห็นชอบของอธิบดีในกรณีเกิน 30 วันดังที่ได้กล่าวไปครับ

ความจริงแล้วเป็นเรื่องถูกต้องที่ผู้ต้องขังที่ป่วยควรสามารถไปรับการรักษาพยาบาลนอกเรือนจำได้ถ้าโรงพยาบาลของเรือนจำรักษาไม่ได้หรือไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รักษาได้

แต่เนื่องจากกรณีนี้อาจจะมีคำถามและข้อสงสัยกันมาก ว่าป่วยถึงขนาดต้องรักษานอกเรือนจำจริง หรือเป็นเรื่องของ “ดีล” หรือไม่ ดังนั้น หากครบ 30 วันแล้ว (ซึ่งจะครบ 30 วันในวันที่ 21 กันยายน) แพทย์ผู้ทำการรักษาเห็นว่ายังต้องรับการรักษานอกเรือนจำต่อไป อธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบก็ควรต้องมีการ แถลงต่อสาธารณชน และตอบคำถาม เพื่อไม่ให้สังคมสงสัย ว่าเป็นเรื่องอภิสิทธิ์ หรือการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ผู้คนรู้สึกกัน แล้วหากจะต้องรักษาเกิน 60 วัน ปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ต้องแถลง และหากจะเกิน 120 วันรัฐมนตรีก็ต้องเป็นผู้แถลง

เรื่องนี้ต้องทำให้เป็นการปฏิบัติที่โปร่งใสและเสมอภาค ผู้ต้องขังไม่ว่าใครจะยากดีมีหรือจน หากป่วยแล้วโรงพยาบาลราชทัณฑ์รักษาไม่ได้ก็พึงได้สิทธิและโอกาสในการออกมารักษาตัวนอกเรือนจำเช่นเดียวกัน และอยู่ภายใต้หลักว่าถ้าหายป่วยแล้วก็ต้องกลับไปเข้าเรือนจำ หากไม่ทำดังที่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่และกระทบรัฐบาลแน่นอนครับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo