ดูหนังออนไลน์
Politics

อึ้ง!! เด็กจบใหม่ยังครองแชมป์ว่างงานสูงสุด 1.28 แสนคน


“สำนักงานสถิติฯ” เผยยอดว่างงานเดือน ก.พ.อยู่ที่ 300,000 คน ชี้เด็กจบระดับอุดมศึกษาครองแชมป์ว่างงานสูงสุด 128,000 คน

รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยภาวะการทำงานของประชากรเดือนก.พ.62 ว่า ในเดือนก.พ.นี้ มีจำนวนผู้ว่างงาน 300,000 คน หรือคิดเป็น 0.8% ลดลง 190,000 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และเมื่อลองเทียบกับเดือนมกราคมก็ปรับลดลง 90,000 คน

ขณะที่กลุ่มที่มีผู้ว่างงานมากที่สุดยังคงเป็นผู้จบระดับอุดมศึกษา แต่ก็เป็นจำนวนที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผู้จบอุดมศึกษาว่างงานอยู่ 128,000 คน หรือ 1.5% ลดลงจาก 177,000 แสนคน หรือ 2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ส่วนกลุ่มที่วางงานรองลงมา คือ กลุ่มผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้นที่ว่างงาน 55,000 คน หรือ 0.8% ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาที่ว่างงานอยู่ 115,000 แสนคน หรือ 1.9%  กลุ่มจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ว่างงาน 54,000 คน หรือ 0.8% ลดลงเมื่อเทียบกับ 103,000 แสนคนหรือ 1.9% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และกลุ่มจบประถมศึกษาว่างงาน 46,000 คน หรือ 0.5% เทียบกับ 73,000 คนในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา