Politics

สภาล่มแล้วล่มอีก! ‘ชวน’ กรีดเจ็บการกระทำวันนี้ชี้ใครฉลาดมาก ฉลาดน้อย

สภาล่มแล้วล่มอีก! ไม่ถึงเดือนสภาล่มแล้ว 3 ครั้ง “ท่านประธานชวน” กรีดเจ็บ! การกระทำวันนี้ชี้ใครฉลาดมาก ฉลาดน้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมร่วมกันของ รัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม มีพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้องคณะเป็นผู้เสนอ โดยสาระที่ขอแก้ไข คือ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 ที่มาของนายกรัฐมนตรี และยกเลิกมาตรา 272 อำนาจสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เลือกนายกรัฐมนตรี

สภาล่ม

ประชุมร่วมรัฐสภา

ก่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าว นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ลุกขึ้นหารือว่า การนำร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นมาพิจารณาก่อนการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. นั้น ชอบด้วยข้อบังคับการประชุมและรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเรื่องนี้ส.ว.ไม่ทราบมาก่อนในการประชุมขอเลื่อนวาระการประชุมครั้งนี้

นายชวน ชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้มีการประชุมของวิป 3 ฝ่าย โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวในวันนั้นว่าร่างพ.ร.บ.จริยธรรมสื่อฯ จะมีสมาชิกอภิปรายยาว จึงขอเลื่อนวาระแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาก่อน ซึ่งที่ประชุมครั้งนั้นก็เห็นด้วย อีกทั้งวันนี้เป็นการประชุมรัฐสภานัดพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นอำนาจประธานในการบรรจุวาระ ไม่ผิดข้อบังคับการประชุมรัฐสภาแต่ประการใด และเรื่องนี้ก็ได้เรียนให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาทราบแล้ว ทั้งนี้ เห็นว่าไม่จำเป็นต้องลงมติ แต่ถ้านายสมชายยังติดใจ ตนยินดีที่จะถามมติให้

สภาล่ม
นายสมชาย แสวงการ

จากนั้น นายสมชาย ยังยืนยันขอเสนอญัตติตามข้องบังคับการประชุมฯ ข้อที่ 32 (1) สามสิบสอง ว่า การถอนร่างพ.ร.บ.จริยธรรมสื่อฯ ออกจากระเบียบวาระ โดยไม่ได้รับความยินยอมของที่ประชุมรัฐสภา เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ส.ส.ฝ่ายค้านหลายคนลุกขึ้นมาสนับสนุนว่าเป็นอำนาจโดยชอบของนายชวนในการบรรจุวาระ จากนั้นเวลา 13.00 น. นายชวนกดออดเพื่อให้สมาชิกแสดงตนเป็นองค์ประชุม ก่อนจะลงมติว่าเห็นควรจะรับญัตติของนายสมชายหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างรอให้สมาชิกแสดงตน นายจุลพันธ์ประท้วงว่าหากเดินหน้าลงมติต่อไป และถ้ามติที่ประชุมชี้ว่าสิ่งที่ประธานกระทำไม่ชอบจะเกิดสิ่งที่ตามมามหาศาล ที่ผ่านมา ๆ การประชุมนัดพิเศษจะเป็นโมฆะ ดังนั้นจะเดินหน้าลงมติไม่ได้ เพราะจะเดินหน้าสู่ทางตัน

สภาล่ม
ชวน หลีกภัย

ใครฉลาดมาก ฉลาดน้อย

ขณะที่นายชวน กล่าวว่า สมาชิกจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ตาม แต่ช่วยทำให้องค์ประชุมครบ อย่าประชดโดยไม่กดบัตรแสดงตน เพราะถึงอย่างไรเรื่องนี้สมาชิกต้องให้ความเห็นอยู่ดี

ต่อมา นพ.ชลน่าน ลุกขึ้นประท้วงนายชวน ว่า ทำผิดข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภา เพราะวินิจฉัยญัตติที่ไม่ใช่ญัตติ จะเป็นการกระทำไม่ชอบในระบบรัฐสภาไทย และน่าอับอาย ถ้าประธานรัฐสภายังให้ลงมติ ตนและฝ่ายค้านเห็นว่าเป็นญัตติที่ไม่ชอบ รัฐสภาไม่ควรกระทำเรื่องนี้ เราจะไม่ให้ความร่วมมือใด ๆ ทั้งสิ้น การตรวจสอบองค์ประชุมสามารถทำได้ แต่วัตถุประสงค์เพียงต้องการล้มองค์ประชุมโดยใช้วิธีไม่ชอบ รวมทั้งจะขอกล่าวหานายชวน ด้วยว่าให้ความร่วมมือด้วย

นายชวน กล่าวว่า สิ่งที่ทำวันนี้จะบันทึกว่าใครเข้าใจข้อบังคับกฎหมายอย่างไร ใครฉลาดมาก ฉลาดน้อยเพียงใด เมื่อเป็นญัตติ ก็ต้องขอมติจากที่ประชุม ตนไม่เห็นด้วยที่นพ.ชลน่านจะใช้วิธีไม่ร่วม ขอให้เสียบบัตรแสดงตนร่วมเป็นองค์ประชุม

สภาล่ม

ทั้งนี้ นายชวนได้รอสมาชิกเสียบบัตรเป็นองค์ประชุมประมาณครึ่งชั่วโมง และกล่าวในตอนท้ายว่า ที่ตนพูดไม่ใช่ว่าจ้ำจี้จ้ำไช แต่ด้วยความปราถนาดีกับทุกคนในฐานะที่เป็นนักการเมืองรู้ว่าการจะเป็นผู้แทนได้ยากเย็นเพียงใด ทราบดีว่าไม่มีใครลอยมาหรือนอนมา ยกเว้นพระนำหน้า แต่ทุกคนมาด้วยความเหนื่อยยาก ตนก็เหนื่อยยากเป็นมา 16 สมัยไม่เคยสบาย ต้องเอาชนะมาด้วยความยุติธรรม ในสมัยที่มีการใช้เงินกันมาก การไม่ซื้อเสียงและไม่โกงเลือกตั้งยิ่งเหนื่อย

ดังนั้นเรามีโอกาสมาเป็นผู้แทนฯ ที่เหลืออยู่เพียงสั้น ๆ จึงควรทำหน้าที่ให้ดี และขอขอบคุณสมาชิกที่มาร่วมประชุมในวันนี้ แต่ขณะนี้ มีตัวเลขเพียง 275 ถือว่าไม่ครบองค์องค์ประชุม จึงขอปิดการประชุมในเวลา 13.36 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศช่วงเสียบบัตรแสดงตนปรากฎว่า โซนที่นั่ง ส.ว. ปรากฎว่ามี ส.ว. อยู่ร่วมบางตา ส่วน ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล แม้จะอยู่ในห้องประชุมก็ตาม แต่มีคำสั่งไม่ให้กดบัตรแสดงตนร่วมเป็นองค์ประชุม จึงทำให้รัฐสภาล่มเป็นครั้งที่ 3 นับจากต้นปี 2566

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo