Politics

ครม. ไฟเขียว! ต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลอีก 4 เดือน

“นายกรัฐมนตรี” เผย ครม. ไฟเขียวต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลอีก 4 เดือน หวังตรึงราคาน้ำมันไม่ให้เกิน 35 บาทต่อลิตร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยค่าครองชีพประชาชน และตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ให้ได้ 35 บาทต่อลิตร

ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน

“ที่จริงราคาควรขึ้นไปที่ 40 กว่าบาทต่อลิตรไปนานแล้ว ซึ่งรัฐต้องใช้งบประมาณในการดูแล 10,000 ล้านบาทต่อเดือน รวมทั้งหมด 40,000 ล้านบาท” นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ที่ประชุมเห็นว่า ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อน จึงจำเป็นต้องต่ออายุมาตรการ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์กองทุนก็ยังติดลบอยู่ เมื่อมีการลดภาษีส่งผลรายได้ก็ไม่ได้กลับมา ทำให้ไม่มีเงินที่จะแก้ปัญหาด้านพลังงานเฉพาะจุด และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน

อย่างไรก็ตาม ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์ภายนอกประเทศ ทั้งในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลก และสถานการณ์ปัญหาสู้รบ เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK