Politics

‘ประยุทธ์’ แจ้งลากิจ! คาดป้องกันข้อครหาใช้เวลาราชการร่วมเปิดตัว ‘รทสช.’

“พล.อ.ประยุทธ์” แจ้งลากิจบ่ายวันนี้! คาดป้องกันข้อครหาใช้เวลาราชการร่วมเปิดตัว “พรรครวมไทยสร้างชาติ”

นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอลากิจ โดยแจ้งถึงรัฐมนตรีทุกคน โดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่า ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า นายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะลากิจในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ประยุทธ์

ทั้งนี้ การลากิจดังกล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ คาดว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี เพื่อไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ และการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นวันนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประยุทธ์ลากิจ 91661

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo