General

หยุดยาว!! กรมขนส่งฯ เตือน รถจักยานยนต์ เลี่ยง ‘4 จุดบอด’ ของรถบรรทุก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

หยุดยาว!! กรมขนส่งฯ เตือน รถจักยานยนต์ เลี่ยง 4 จุดบอด ของรถบรรทุก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และขับขี่ไม่ประมาท

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ โฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ในปี 2565 ประเทศไทยมีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ทั้งวันหยุดยาวตามเทศกาลประจำปีของประเทศไทย และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 โดยมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ส่งผลให้มีอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก

กรมขนส่งฯ

โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่ารถประเภทอื่น และพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่คู่กรณีจะเป็นรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่

ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย แนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถเข้าไปในจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

4 จุดบอดของรถบรรทุก 

โดยจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ มี 4 จุด ได้แก่

  1. บริเวณด้านหน้าของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น โดยเฉพาะในระยะประชิด เนื่องจากความสูงของตัวรถ
  2. ด้านขวาของรถบรรทุก ซึ่งเป็นจุดที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น โดยเฉพาะในระยะประชิด เช่นเดียวกันจุดแรก
  3. ด้านหลังของรถบรรทุก ผู้ขับรถบรรทุกไม่สามารถมองเห็นด้านหลังของรถจากกระจกมองหลังได้
  4. ด้านซ้ายของรถบรรทุก ซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายที่สุด เนื่องจากเป็นจุดที่มีทัศนวิสัยแคบ ผู้ขับรถบรรทุกสังเกตเห็นรถคันอื่นได้ยาก

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรหลีกเลี่ยงขับขี่รถเข้าไปอยู่ใกล้พื้นที่จุดบอดของรถบรรทุกในทุกกรณี

กรมขนส่งฯ

ไหล่ทางอันตราย ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง 

นายเสกสม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงแล้ว พื้นที่บริเวณไหล่ทางยังเป็นพื้นที่เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก

โดยกรมการขนส่งทางบกได้ประสานขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก กำชับพนักงานขับรถหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณทางเดินรถหรือไหล่ทาง ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

กรมขนส่งฯ

นอกจากนี้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ และต้องสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ ทั้งผู้ขับรถและผู้ซ้อนท้ายรถ แนะนำให้ประชาชนเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

หมั่นตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยต่อตัวผู้ขับขี่เองและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo