General

รถไฟลอยน้ำ กรุงเทพ–เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เช็กค่าโดยสารที่นี่!!

เปิดขายตั๋วแล้ว! รถไฟลอยน้ำสัมผัสลมหนาว กรุงเทพ–เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 5 พ.ย.65 – 29 ม.ค.66 ค่าโดยสารผู้ใหญ่-เด็ก กี่บาท เช็กเลย 

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวน รถไฟลอยน้ำ ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวสัมผัสลมหนาว เส้นทางกรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ พร้อมให้บริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ เปิดจำหน่ายตั๋วแล้ว! เริ่มเดินทางเที่ยวแรกวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 – 29 มกราคม 2566
รถไฟลอยน้ำ
สำหรับตารางการเดินรถ ขบวนรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 06.00 น. ถึง จุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขบวนรถจะหยุดกลางสันเขื่อนให้ชมบรรยากาศ 20 นาที และเดินทางไปที่สถานีโคกสลุง แวะชิม ช้อป สินค้าพื้นเมือง OTOP 30 นาที จากนั้นขบวนรถจะพานักท่องเที่ยวมาถึง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 10.35 น. นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย รับประทานอาหารกลางวันจากร้านค้าชุมชนท้องถิ่น หรือท่องเที่ยวรอบนอกตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยใช้บริการรถตู้ ค่าบริการ 70 บาทตลอดเส้นทาง แวะชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านกล้วย & ไข่ ชมสวนเฟิร์นยักษ์ จุดชุมวิว ณ ไร่ทรัพย์ประยูร และขึ้นขบวนรถไฟเที่ยวกลับออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 15.30 น. ถึงสถานีกรุงเทพฯ เวลา 18.50 น.
รถไฟลอยน้ำ
ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้า ได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือระบบ D-Ticket รวมถึงสามารถจองเดินทางเป็นหมู่คณะแบบเช่าเหมาคัน โดยมีเที่ยวรถดังนี้วันที่ 5–6, 12-13, 19-20, 26-27 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 ธันวาคม 2565 วันที่ 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 มกราคม 2566

อัตราค่าโดยสารผู้ใหญ่และเด็ก ราคาเดียวกัน

1.รถธรรมดา กรุงเทพ–เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไป-กลับ ราคา 330 บาท สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง ไป-กลับ ราคา 130 บาท เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ -กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 150 บาท
2.รถปรับอากาศ กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไป-กลับ ราคา 560 บาท สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง ไป-กลับ ราคา 260 บาท เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 250 บาท

Avatar photo