General

กรมชลประทาน คาดน้ำท่วมขังจากแม่น้ำเจ้าพระยากลับสู่ปกติ กลางเดือนพ.ย.

กรมชลฯ คาดการณ์น้ำท่วมขังกลับเข้าสู่ตลิ่ง กลางเดือนพฤศจิกายนนี้ เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ให้ประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยโดยเร็วที่สุด

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (31 ต.ค..2565) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 64,116 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 84% ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ 40,193 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 77% ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน

เจ้าพระยา 4

สำหรับ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 20,752 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 83% ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำใช้การได้ 14,056 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 77% ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน ภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ดี

ด้านสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยา ล่าสุด(31 ต.ค.65) สถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา 2,028 ลบ.ม./วินาที ทำให้ที่สถานีวัดน้ำ C13 เขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา 1,868 ลบ.ม./วินาที

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำด้วยการใช้อ่างเก็บน้ำฯ ในพื้นที่ตอนบนเก็บกักน้ำไว้ ร่วมกับการบริหารจัดการน้ำทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้คาดการณ์ได้ว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะลดลงเหลือในอัตรา 700 ลบ.ม./วินาที ประมาณช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้

จากคาดการณ์ดังกล่าว จะทำให้ปริมาณน้ำที่ท่วมขังในหลายพื้นที่ เริ่มทยอยกลับเข้าสู่ระดับตลิ่งตามไปด้วย

พร้อมกันนี้ ได้กำชับไปยังโครงการชลประทานและสำนักเครื่องจักรกลในพื้นที่ หากพื้นที่ใดระดับน้ำกลับเข้าสู่ตลิ่งแล้ว ให้เร่งเข้าไปฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยและใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็ว

กรมชล

ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ ที่จะเข้าสู่ฤดูฝน ขอให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำหลาก ตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนด เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำท่า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับสถานการณ์ กำหนดคน กำหนดพื้นที่เสี่ยง กำหนดเครื่องจักรเครื่องมือ ให้พร้อมแก้ไขสถานการณ์ ที่สำคัญร่วมบูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด ทำการประชาสัมพันธ์ ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo