General

อุบลฯ ยังอ่วม จมน้ำ 19 อำเภอ แม่น้ำมูลระดับน้ำยังเพิ่มต่อเนื่อง แนะเส้นทางเลี่ยงที่นี่!!

วิกฤติน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ขยายวงกว้าง 19 อำเภอ แม่น้ำมูลเพิ่มต่อเนื่อง ปภ.แนะเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม แจ้งส่วนราชการ ทำงานนอกสถานที่ โรงเรียนสอนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี รายงานวิกฤติน้ำท่วม ขยายวงกว้างในพื้นที 19 อำเภอแล้ว มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพและการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่า 46,000คนโดยเฉพาะชุมชนฝั่งอำเภอเมืองกับอำเภอวารินชำราบ

แม่น้ำมูล

ขณะที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดังนี้

1. แม่น้ำมูล สถานีวัดระดับน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.0 ม.รทก.(7 ม.) ระดับน้ำ วันนี้ 116.50 ม.รทก. (11.50 ม.) อัตราการไหล 5,735.00 ลบ.ม./วินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.03 ม. สูงกว่าระดับน้ำสูงสุดปี 2564 อยู่ 4.36 ม.

อุบล

2. เส้นทางคมนาคมหลักในการสัญจรของประชาชนได้รับผลกระทบ ดังนี้

 

เส้นทางจากอำเภอเมืองอุบลราชธานี ไป อำเภอวารินชำราบ

 • เส้นทางสะพานเสรีประชาธิปไตย 200 ปี น้ำท่วมสูงกว่าผิวจราจร ไม่สามารถสัญจรได้
 • เส้นทางเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตก 231 ปิดการจราจรเส้นทางขาเข้าอำเภอเมือง ส่วนเส้นทางขาออกรถเล็กไม่สามารถผ่านได้
 • เส้นทางเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก 231 ระดับน้ำสูงกว่าผิวจราจร ในบางช่วงที่มีระดับต่ำ ได้มีการเสริมบิ๊กแบ๊กกั้นผิวจราจรในช่วงที่มีระดับต่ำเพิ่มเติม และสุบน้ำออกเป็นระยะๆ

อุบล1

เส้นทางสัญจรระหว่างจังหวัด

 • เส้นทางหลวง 226 อุบล-ศรีสะเกษ ช่วงบ้านท่าลาด ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ น้ำท่วมสูงกว่า ผิวจราจรรถทุกประเภทไม่สามารถผ่านได้ แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง
 • เส้นทางหลวง 23 อุบล- เขื่องใน ช่วงบ้านดอนชี ต.หนองขอน อ.เมืองฯ น้ำท่วมสูงกว่าผิวจราจร รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง

3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ

 •  ทางน้ำ จากอำเภอเมืองอุบลราชธานี ไป อำเภอวารินชำราบ มีเรือจาก ปภ. และเครือข่าย จำนวน 14 ลำ
 • ทางบก จากอำเภอเมืองอุบลราชธานี ไป อำเภอวารินชำราบ มีรถเคลื่อนย้ายจาก ปภ. และหน่วยทหาร จำนวน 19 คัน
 • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางบก จำนวน 2 คัน ทางน้ำ จำนวน 2 ลำ และทางอากาศ อากาศยานปีกหมุน จำนวน 5 ลำ (นพค.56 จำนวน 2 ลำ, บน.21 จำนวน 1 ลำ, กระทรวงทรัพฯ จำนวน 2 ลำ)
 • การช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ สนับสนุนรถบรรทุกขนย้ายหญ้าและอาหารสัตว์พระราชทานจากจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อมอบให้กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดชอุดมเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 5,000 กิโลกรัม เวชภัณฑ์แร่ธาตุก้อน จำนวน 30 ก้อน

อุบล2

4. การลดผลกระทบการจราจรแออัดเนื่องจากเส้นทางคมนาคมบางเส้นทางที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 • แจ้งส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ที่มิได้มีภารกิจในการให้บริการประชาชนโดยตรง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยต้องไม่เป็นการกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน
 • สำหรับสถานศึกษา ขอให้พิจารณาปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ หรือจัดให้มีการเรียนการสอนชดเชยภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย

5. การคาดการณ์สถานการณ์น้ำ เริ่มมีการทรงตัว หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในวันพรุ่งนี้ (12 ต.ค. 65)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo