General

เตือนด่วน!! น้ำเหนือไหลบ่าแม่น้ำเจ้าพระยา 8-13 ต.ค. เฝ้าระวังน้ำท่วม 9 จังหวัด

กรมชลประทาน เฝ้าระวังน้ำเหนือ น้ำหนุน กระทบแม่น้ำเจ้าพระยา 8-13 ตุลาคมนี้ เตือน 9 จังหวัด ระดับน้ำเพิ่มตั้งแต่ 0.10-0.30 เมตร เช็คด่วน

จากประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 49/2565 เรื่องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ระบุว่า กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีน้ำหลากจากทางตอนเหนือไหลลงเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น

เขื่อนเจ้าพระยา 2

วานนี้ (6 ต.ค. 2565) เวลา 18.00 น.) มีปริมาณน้ำไหลผ่านบริเวณ จังหวัดนครสวรรค์ (C.2) ในเกณฑ์ 3,077 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลมารวมกับแม่น้ำสะแกกรัง และลำน้ำสาขาไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา โดย กรมชลประทาน ได้พิจารณารับน้ำเข้าคลองฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเต็มศักยภาพคลองที่สามารถรองรับน้ำได้

ปัจจุบัน ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ +17.64 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก) ซึ่งสูงกว่าระดับเก็บกัก 1.14 (+16.50 ม.รทก)

เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของบานระบายน้ำและตัวเขื่อนเจ้าพระยา กรมชลประทาน จำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำ ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ +17.60 ม.รทก ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ในอัตรามากกว่า 2,900 – 3,000 ลบ.ม./ต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565

ประกอบกับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ จ.สมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.90-2.20 ม.รทก ในช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคม 2565

ระบายน้ำ 1

ดังนั้น จึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

ตั้งแต่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.10- 0.15 เมตร ได้แก่

  • จังหวัดชัยนาท อำเภอสรรพยา
  • จังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี
  • จังหวัดอ่างทอง อำเภอป่าโมก และ อำเภอไชโย คลองโผงเผง
  • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลองบางบาล อำเภอเสนา และอำเภอผักไห่

ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 0.15-0.30 เมตร ตั้งแต่บริเวณ

  • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร
  • จังหวัดปทุมธานี
  • จังหวัดนนทบุรี
  • กรุงเทพมหานคร
  • จังหวัดสมุทรปราการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo