General

สปสช. คืนข้อมูล ‘บัตรทอง’ สู่สาธารณะ ผ่านแดชบอร์ด เช็คได้ด้วยตัวเองตามนี้

สปสช. ชวนประชาชนใช้ประโยชน์ แดชบอร์ด ดูข้อมูล บริการ “ระบบบัตรทอง” เพื่อประโยชน์สุขภาพคนไทยในอนาคต

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช.ได้จัดทำระบบสารสนเทศการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ แดชบอร์ด (Dashboard) เพื่อรายงานข้อมูลผลดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือระบบบัตรทอง

ระบบบัตรทอง

ทั้งนี้ ได้เปิดให้ประชาชนและหน่วยบริการเข้าระบบเพื่อดูข้อมูลได้ เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

นอกจากเป็นการเปิดเผยข้อมูลในระบบ สปสช.เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานแล้ว ยังเป็นการคืนข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลของ สปสช. ครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น

ในเบื้องต้น ระบบแดชบอร์ด สปสช. จะครอบคลุมข้อมูลการบริการในระบบบัตรทอง ซึ่ง แยกระบบการรายงานข้อมูลที่เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับประชาชนทั่วไปและหน่วยบริการ

สปสช. บัตรทอง

ในส่วนของระบบแดชบอร์ดที่เป็นข้อมูลสำหรับประชาชนทั่วไป สปสช.ได้จัดทำรายงานข้อมูลรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (infographic) ที่ดูและเข้าใจได้ง่าย โดยมีการแยกหมวดการรายงานข้อมูล ดังนี้

 • บริการตามสิทธิประโยชน์ ได้แก่ บริการสร้างเสริมสุขภาพที่จ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) เช่น ฝากครรภ์ กลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ คัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทยรอยด์แต่กำเนิด คัดกรองมะเร็งปากมดลูก แว่นตาสำหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ คุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร และยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น
 • บริการผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)
 • บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์
 • ข้อมูลด้านการคุ้มครองสิทธิและการมีส่วนร่วม และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.)

ส่วนระบบแดชบอร์ดที่เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยบริการนั้น ในการเข้าดูข้อมูลหน่วยบริการจะต้องใช้รหัส (Password) เดียวกับการเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ซึ่งนอกจากข้อมูลการให้บริการแล้ว ยังมีข้อมูลการเบิกจ่ายเพื่อให้หน่วยบริการรับทราบ ทำให้รูปแบบอินโฟกราฟฟิกเช่นกัน โดยมีข้อมูลตามหมวดบริการ ดังนี้

แดชบอร์ด

 • บริการที่จ่ายตามรายการ ได้แก่ บริการสร้างเสริมสุขภาพที่จ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule)
 • บริการผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง บริการ Telehealth บริการผู้ป่วยเบาหวานความดัน
 • บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น
 • บริการตามนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ บริการผู้ป่วยนอกปฐมภูมิรักษาทุกที่ บริการผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ลงทะเบียนและเปลี่ยนหน่วยบริการได้สิทธิทันที
 • บริการคุ้มครองสิทธิและการมีส่วนร่วม ได้แก่ ข้อมูลบริการคุ้มครองสิทธิ และข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.) ได้แก่ การดำเนินงานโครงการโดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เป็นต้น

สปสช. เชื่อมั่นว่าข้อมูลต่าง ๆ ในระบบเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์กับประชาชนและหน่วยบริการรวมถึงหน่วยงานและนักวิจัย เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและประเมิน นำไปสู่การสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกคน

ช่องทางการเข้าสู่ระบบแดชบอร์ด สปสช.

 • สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  https://medata.nhso.go.th/appcenter/service
 • สำหรับประชาชนทั่วไป https://medata.nhso.go.th/appcenter/people

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo