General

กทม.เอาจริง! เทน้ำมันทิ้งลงท่อ ปรับสูงสุด 1 หมื่นบาท

กทม.เอาจริง! เทน้ำมันทิ้งลงท่อระบายน้ำ ปรับสูงสุด 1 หมื่นบาท แจ้งเบาะแสให้กึ่งหนึ่ง กระซิบผ่านทราฟฟี่ ฟรองดูว์ได้เลย

วันที่ 29 ส.ค. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีที่ปรากฏตามสื่อว่ามีผู้เทน้ำมันลงท่อระบายน้ำของ กทม.โดยนายชัชชาติระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขตจตุจักร โดยฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตจตุจักรได้ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบน ถนนหรือในทางน้ำ ประกอบกับมาตรา 57 บทกำหนดโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
เทน้ำมัน

โดยได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด 10,000 บาท คดี เลขที่ 3747/65 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 กรณีมีผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับเงินส่วนแบ่งรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับตามผลคดีที่ได้เปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดตาม พ...รักษาความสะอาดฯ นี้ได้ทาง Traffy Fondue

นายชัชชาติกล่าวด้วยว่า ในการประชุมคณะผู้บริหาร กทม.วันนี้ ที่ประชุมมีมติให้สำนักเทศกิจเร่งรัดดำเนินการในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย โดยเชิญภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งสำนักเทศกิจ ได้รายงานข้อมูลพื้นที่ทำการค้าที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยแล้ว ประกอบด้วย 1. พื้นที่เขตราชเทวี ได้แก่ สะพานหัวช้าง ซอยรางน้ำ ซอยเสนารักษ์ (ถนนโยธี) ได้รับการสนับสนุนร่มและแผงค้าแบบน็อกดาวน์จาก King Power 2. พื้นที่เขตบางกอกน้อย ได้แก่ ซอยแสงศึกษา ได้รับการสนับสนุนร่มกันแดดจากโรงพยาบาลธนบุรี และ 3. พื้นที่เขตดุสิต บริเวณซอยสังคโลก (ข้างโรงพยาบาลวชิรพยาบาล) ได้รับการสนับสนุนร่ม โต๊ะเก้าอี้ ที่ล้างรวม บ่อดักไขมัน จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo