General

รีบเช็ค! รับสมัครงาน ‘แม่บ้าน’ และ ‘พยาบาล’ ไปทำงานที่ซาอุฯ วันนี้-23 ส.ค. เท่านั้น

รีบเช็ค!! กระทรวงแรงงานรับสมัครงาน “แม่บ้าน-พยาบาล” และตำแหน่งอื่นๆ รวม 1,415 อัตรา ไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย เริ่มวันนี้ – 23 ส.ค. เท่านั้น

นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจากการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานใน ประเทศ “ซาอุดีอาระเบีย” นั้น ได้รับการตอบรับที่ดี ขณะนี้มีนายจ้างจากประเทศ “ซาอุฯ” แจ้งความต้องการ ทั้งหมด 7 บริษัท ใน 16 ตำแหน่ง รวมแล้ว 2,161 อัตรา โดยตำแหน่งส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และ พนักงานทำความสะอาด ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีตำแหน่งงานที่หลากหลายเพิ่มเติมอีก โดยเฉพาะตำแหน่งงานในภาคอุตสาหกรรมบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และพนักงานนวดสปา

รับสมัครงาน

ล่าสุด 2 นายจ้าง บริษัท Saudi Manpower Solution Company (SMASCO) ซึ่งประกอบกิจการบริการ ทางการแพทย์ จำนวน 1,400 อัตรา ได้แก่ พนักงานทำความสะอาด เพศหญิง 1,000 อัตรา  ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือคนชรา จำนวน 300 อัตรา พยาบาลทั่วไป จำนวน 100 อัตรา
ส่วนนายจ้างบริษัท Elite Art Co. ซึ่งประกอบกิจการคลินิกสัตวแพทย์ จำนวน 15 อัตรา ได้แก่ผู้ช่วยสัตวแพทย์  จำนวน 5 อัตรา พนักงานตัดขนสัตว์เลี้ยง จำนวน 5 อัตรา และพนักงานบ้านพักสุนัข จำนวน 5 อัตรา รวมทั้งสิ้น 1,415 อัตรา  ซึ่งสามารถได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 สิงหาคม 2565
ด้านนาย ไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครงาน จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีสุขภาพแข็งแรง โดยมีอัตราค่าจ้าง มีดังนี้
  1. พนักงานตัดขนสัตว์เลี้ยง (Pet groomers) จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ริยาล หรือประมาณ 28,788 บาท
  2. พนักงานบ้านพักสุนัข (Kennel workers) จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ริยาล หรือประมาณ 28,788 บาท
  3. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (Veterinary assistants) จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,300 ริยาล หรือประมาณ 22,071 บาท
  4. พยาบาลทั่วไป นางพยาบาล (General nurse) จำนวน 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,500 ริยาล หรือประมาณ 33,586 บาท
  5. ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือคนชรา (Caregiver) จำนวน 300 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ริยาล หรือประมาณ 23,990 บาท
  6. พนักงานทำความสะอาดเพศหญิง (Female Cleaner) จำนวน 1,000 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 1,550 ริยาล หรือประมาณ 14,873 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 : 1 ริยาล เท่ากับ 9.5961 บาท)

สมัครงาน 1

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์สมัครงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ทางเว็บไซต์ doe.go.th/overseas หลังจากนายจ้างคัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง ผ่านการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

อ่านข่าวเพิ่มเติม