General

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปิดน้ำตกเหวนรก เป็นเวลา 2 เดือน

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกาศปิดน้ำตกเหวนรก เป็นเวลา 2 เดือน หลังฝนตกหนักทำให้มีกระแสน้ำรุนแรง 

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิดน้ำตกเหวนรก เป็นเวลา 2 เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

น้ำตกเหวนรก

สืบเนื่องจากวันที่ 27- 31 ก.ค. 2565 มีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำน้ำตกเหวนรก ทำให้มีกระแสน้ำรุนแรง เป็นเหตุให้มีช้างป่าพลัดตกเสียชีวิต จำนวน 2 ตัว อีกทั้ง เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเหวนรก โดยอำนาจของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งในวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 จะมีการปิดการท่องเที่ยวน้ำตกเหวนรก ตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในสอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่ https://portal.dnp.go.th/ หรือโทร. 0 – 2561 – 0777

อ่านข่าวเพิ่มเติม