General

‘ชัชชาติ’ ได้กลิ่นกัญชา แต่ไม่จับคนสูบ ‘หมอสมิทธิ์’ มีคำตอบ จับไม่ได้เพราะเหตุนี้

นายกสมาคมแพทย์นิติเวชฯ ไขข้อข้องใจ ทำไมผู้ว่าฯ กทม. ได้กลิ่นกัญชาขณะวิ่ง แต่ไม่จับคนสูบไปลงโทษ ชี้ทำได้ยากเพราะสาเหตุต่อไปนี้

ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย โพสต์เพจเฟซบุ๊ก Smith Fa Srisont กรณีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กลิ่นกัญชาขณะไปวิ่ง แต่ไม่จับคนสูบมาลงโทษ เพราะทำได้ยาก โดยระบุว่า

กลิ่นกัญชา

ผมเห็นข่าวว่า ผู้ว่าชัชชาติได้กลิ่น กัญชา ขณะวิ่งตอนเช้ามืด แล้วก็มีคนบอกว่า ผู้ว่าฯ ได้กลิ่นกัญชาในที่สาธารณะทำไมไม่จับคนสูบไปลงโทษ ผมขอบอกเลยว่าการจัดการลงโทษกรณีนี้ทำได้ยากครับ เพราะอะไร จะขออธิบายดังนี้

1. หลังปลดล็อคกัญชา กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ โดยมีข้อความตามนี้

กําหนดให้การกระทําให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เว้นแต่พืชที่มีกฎหมายอื่นควบคุมแล้ว จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น เป็นเหตุรําคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

สรุปสั้น ๆ คือ กำหนดให้ควันกัญชาเป็นเหตุรำคาญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้อ้างว่า พอประกาศแบบนี้แล้วจะยับยั้งคนเสพในที่สาธารณะได้ แต่มันไม่จริงในทางปฏิบัติเลยครับ ให้ดูข้อถัดไปครับ

มาตรากัญชา

2. การจะจัดการเหตุรำคาญ เช่น ควันกัญชา มีตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข มาตรา 26-28 ตามรูปที่ 1 ซึ่งผมอยากให้เน้นดูมาตรา 27 ที่ผมคัดมาตามนี้

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญนั้นระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง

สรุปสั้น ๆ ว่า ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด พบเหตุรำคาญ จะต้องทำคำสั่งเป็นหนังสือ (ขอเน้นว่าต้องเป็นหนังสือ) ให้กับบุคคลต้นเหตุ เพื่อระงับเหตุรำคาญ และต้องมีกำหนดระยะเวลาในคำสั่งด้วย

3. สรุปคือ จะระงับเหตุรำคาญได้ต้องทำคำสั่งเป็นหนังสือคือ มีคนไปแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบเองว่า มีคนสูบกัญชาบนทางสาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะระงับได้ ก็ต้องทำหนังสือมาส่งให้คนสูบ

มาตรากัญชา1

การทำแบบนี้มันจะใช้ได้ในทางปฏิบัติจริง ๆ เหรอ เช่น ถ้ามีคนเดินสูบกัญชาไปมาในทางสาธารณะ กว่าจะหาว่าคนนั้นเป็นใคร กว่าทำเป็นหนังสือ คนที่สูบนั้นก็เดินไปที่อื่นแล้ว อันนี้ยังไม่รวมด้วยว่าจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเป็นควันกัญชาจริงอีก

4. ทั้งนี้ มาตรานี้ก็มีโทษทางอาญานะครับ ตามรูปที่ 2 แล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่า ถ้าจะลงโทษคนสูบในที่สาธารณะ คนสูบต้องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่เป็นหนังสือก่อน ไม่ใช่เห็นคนสูบแล้วจะลงโทษได้ทันที ดังนั้นมันลงโทษยากมาก ๆ ครับ

5. สุดท้ายการใช้เหตุรำคาญเพื่อลงโทษกรณีนี้ มันจัดการได้ยากมากครับ เรื่องวิธีจัดการเหตุรำคาญสามารถหาอ่านละเอียดจากกรมอนามัยตามนี้เลยครับ https://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=tambon11 ซึ่งมีสรุปไว้ในรูปที่ 3

ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์

มันเห็นชัดเจนครับว่า ขั้นตอนมันไม่สามารถลงโทษได้ทันที และเน้นการทำหนังสือเพื่อให้มีการปรับปรุงก่อน ผมบอกเลยว่ากฎหมายนี้ไม่เหมาะในการใช้กับการสูบกัญชาแบบนี้

ผมยังขอยืนยันเหมือนเดิมว่า กฎหมายที่มีอยู่ตอนนี้ ไม่เพียงพอที่จะควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิด ดังนั้นต้องมีการปิดสุญญากาศกัญชาในขณะนี้ เพื่อให้กัญชาถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสม

ใครเห็นด้วยเรื่องนี้สามารถร่วมลงชื่อได้ที่ change.org/DelayCannabisLaw

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo