General

พังงาเตือนปชช. 7 อำเภอ ระวังน้ำทะเลหนุนสูง 10-15 ส.ค. นี้

รองผู้ว่าฯ พังงา แจ้งเตือนประชาชน 7 อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565 นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มีหนังสือด่วนที่สุด จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัย

น้ำทะเลหนุนสูง

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) ได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับรายงานการแจ้งเตือนสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง โดยจังหวัดพังงา มีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565 ดังนี้

  1. อำเภอเมืองพังงา
  2. อำเภอเกาะยาว
  3. อำเภอทับปุด
  4. อำเภอท้ายเหมือง
  5. อำเภอตะกั่วทุ่ง
  6. อำเภอตะกั่วป่า
  7. อำเภอคุระบุรี

พร้อมกันนี้ สั่งให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ให้แจ้งทางกองอำนวยการ และเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

 

น้ำทะเลหนุนสูง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo