General

เช็คพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมขัง-น้ำล้นตลิ่ง 11 – 17 ส.ค. 65

ปภ.แจ้งเตือน 23 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำหลาก น้ำท่วมขัง และน้ำล้นตลิ่ง ระหว่างวันที่ 11 – 17 ส.ค. 65

วันนี้ (11 .. 65) เวลา 09.15 . กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ..) ได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำ โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า จะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งมีบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิมอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2565 แยกเป็น

น้ำท่วม

1. พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมขัง

ภาคเหนือ 7 จังหวัด

 • จ.แม่ฮ่องสอน (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปาย แม่สะเรียง แม่ลาน้อย ขุนยวม ปางมะผ้า สบเมย)
 • จ.เชียงใหม่ (อำเภอแม่แตง เวียงแหง) เชียงราย (อำเภอเวียงแก่น ขุนตาล เทิง ดอยหลวง เชียงของ)
 • จ.พะเยา (อำเภอเชียงคำ ปง) น่าน (อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชียงกลาง ท่าวังผา ทุ่งช้าง บ่อเกลือ ปัว สองแคว)
 • จ.พิษณุโลก (อำเภอนครไทย) และตาก (อำเภออุ้มผาง)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด

 • จ.เลย (อำเภอด่านซ้าย วังสะพุง)
 • จ.หนองคาย (อำเภอรัตนวาปี)
 • จ.บึงกาฬ (อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงโขงหลง โซ่พิสัย เซกา ปากคาด)
 • จ.นครพนม (อำเภอเมืองนครพนม ท่าอุเทน โพนสวรรค์ บ้านแพง ศรีสงคราม)
 • จ.ศรีสะเกษ (อำเภอเมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล)

ภาคกลาง 5 จังหวัด

 • จ.นครนายก (อำเภอเมืองนครนายก บ้านนา ปากพลี องครักษ์)
 • จ.ปราจีนบุรี (อำเภอเมืองปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ บ้านสร้าง นาดี)
 • จ.ระยอง (อำเภอแกลง)
 • จ.จันทบุรี (อำเภอเมืองจันทบุรี นายายอาม แก่งหางแมว ขลุง เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ำร้อน มะขาม แหลมสิงห์ ท่าใหม่ สอยดาว)
 • จ.ตราด (อำเภอเกาะช้าง เกาะกูด แหลมงอบ เขาสมิง)

2. พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง 

บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำกก แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเลย แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำตราด

3. พื้นที่เฝ้าระวังแหล่งน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

 • อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่
 • อ่างเก็บน้ำกิ่วลมและกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง
 • บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
 • อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
 • อ่างเก็บน้ำน้ำพุง จังหวัดสกลนคร
 • อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 • อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
 • อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง

รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีปริมาตรน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ

4. พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง 

 • กรุงเทพมหานคร

พื้นที่เฝ้าระวัง

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานแจ้งจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงดังกล่าว โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสมที่อาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยได้ พร้อมทั้งจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รถปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำ น้ำตก ถ้ำลอด หากฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้มีประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำ

สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ขอให้ติดตามข่าวสาร สภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดย เพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม