General

‘มือเท้าปากเปื่อย’ ระบาดหนัก แนะใช้หลัก 4 ร. คุมเข้ม

กรมอนามัย ห่วงโรค “มือเท้าปากเปื่อย” ช่วงเปิดเทอมในศูนย์เด็กเล็ก – โรงเรียน แนะใช้หลัก 4 ร. คุมเข้ม

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อากาศเย็นลงและค่อนข้างชื้น เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคมือ เท้า ปาก ประกอบกับเป็นช่วงเปิดเทอมเด็กต้องอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน นับเป็นจุดเสี่ยงของการเกิดโรค จึงควรคุมเข้มในการตรวจคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนทุกวัน และควรดูแลเด็กด้วยหลัก 4 ร.

มือเท้าปากเปื่อย

1) ร.รักษาความสะอาดสถานที่บ้านโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กเน้นล้างทำความสะอาดสถานที่ ห้องน้ำ ห้องส้วม ของใช้ ของเล่น ภาชนะที่เด็กใช้ร่วมกัน โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของคลอรีนหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือน หากเป็นสิ่งของเครื่องใช้ของเด็กที่มีการนำเข้าปากให้ล้างด้วยสบู่และล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วนำไปตากแดด หรือเช็ดให้แห้ง หากมีเด็กป่วยเพิ่มขึ้นให้ปิดห้องเรียนหรือโรงเรียน และจัดการทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

มือเท้าปากเปื่อย

2) ร.รักษาสุขอนามัยหมั่นล้างมือก่อนและหลังกินอาหาร หลังขับถ่าย ด้วยสบู่และน้ำรวมทั้งควรจัดเตรียมเครื่องใช้ของเด็กแยกเป็นรายบุคคล ไม่ให้ใช้ร่วมกัน ส่วนผู้ดูแลเด็กต้องทำความสะอาดมือก่อนหยิบจับอาหารให้เด็กกิน และอาหารต้องไม่มีแมลงวันตอม น้ำดื่มต้องสะอาด ผ้าอ้อมหรือเสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระต้องรีบซักให้สะอาดโดยเร็ว และทิ้งน้ำลงในโถส้วม ห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำ

3) ร.รู้ทันสังเกตมีไข้มีจุดหรือผื่นแดงบริเวณมือ เท้า ปาก อาจมีอาการเจ็บปากน้ำลายไหล ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใสบริเวณรอบ ๆ อักเสบแดง จากนั้นจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น ๆ อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน และ

4) ร.ระวังไข้สูง หอบเหนื่อย ซึม กล้ามเนื้ออ่อนแรง หากพบเด็กมีอาการดังกล่าว ให้รีบพาพบแพทย์ทันที”อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo