General

‘นิด้าโพล’ เผยกว่า 53% ซื้อทั้งหวยใต้ดิน บนดิน หนุนรัฐออกหวย 3 ตัวเลือกได้

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจกว่า 53% ซื้อหวยทั้งใต้ดินและสลากกินแบ่งรัฐบาล และเห็นด้วยกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล หวย 3 ตัว ที่สามารถเลือกตัวเลขได้ 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก

หวย 3 ตัว

เมื่อถามประชาชนถึงการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) หรือหวยใต้ดิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 53.05% ระบุว่า เคยซื้อทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) และหวยใต้ดิน รองลงมา 24.51% ระบุว่า เคยซื้อเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) เท่านั้น ขณะที่ 21.45๔ ระบุว่า ไม่เคยซื้อทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) และหวยใต้ดิน และ 0.99% ระบุว่า เคยซื้อเฉพาะหวยใต้ดิน เท่านั้น

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก หรือหวย 3 ตัวที่สามารถเลือกตัวเลขได้ พบว่า 53.43% เห็นด้วยมาก เพราะ ประชาชนสามารถเลือกตัวเลขที่ตนเองต้องการได้ ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องหวยใต้ดิน เป็นการหารายได้เข้ารัฐ เพื่อนำมาพัฒนาประเทศต่อไป

หวย

รองลงมา 26.26% ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ จะได้ซื้อในราคาที่ถูกลงได้ตัวเลขตรงตามที่ต้องการ ซื้อง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่วนอีก 14.50% ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะจะทำให้เกิดความวุ่นวาย กลัวประชาชนจะหมกมุ่นมากเกินไป

ขณะที่บางส่วนระบุว่า จะทำให้ประชาชนบางกลุ่มขาดรายได้ โดย 5.73 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะเป็นการพนัน มอมเมาประชาชน อาจทำให้เกิดความยุ่งยากในการขึ้นเงินรางวัล และ 0.08% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้า

สุดท้าย เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก ที่สามารถเลือกตัวเลขได้เอง จะช่วยลดปัญหาการซื้อ-ขายหวยใต้ดิน ได้คำตอบ ดังนี้

  • 32.06% ระบุว่า จะสามารถช่วยลดปัญหาการซื้อ-ขายหวยใต้ดินได้พอสมควร
  • 26.03% ระบุว่า จะสามารถช่วยลดปัญหาการซื้อ-ขายหวยใต้ดินได้มาก
  • 23.21% ระบุว่า จะไม่สามารถช่วยลดปัญหาการซื้อ-ขายหวยใต้ดินได้เลย
  • 18.47% ระบุว่า จะสามารถช่วยลดปัญหาการซื้อ-ขายหวยใต้ดินได้เล็กน้อยเท่านั้น
  • 0.23% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม