General

เช็คด่วน! เงินเยียวยา ‘3กลุ่มเปราะบาง’ โอน 8 ก.ค.นี้ ใครได้บ้าง

โอนเงินเยียวยา “3กลุ่มเปราะบาง” เข้ากระเป๋า 8 ก.ค.นี้ ใครได้บ้าง เงินเข้าบัญชีวันไหน เช็คข้อมูลที่นี่!!

อัพเดทปฏิทินโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ประกอบไปด้วย เด็กเล็ก ,ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ เตรียมรับเงินเยียวยาประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีของผู้ที่มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบปฏิทินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มเปราะบาง

เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 • เด็กแรกเกิดอายุ 6 ขวบ (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)  รับเงินอุดหนุนจำนวน  600 บาทต่อเดือน

เบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 – เมษายน 2565)

 • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูล โครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
 • กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงิน ในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

กลุ่มเปราะบาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ 

จากที่ครม.มีมติช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นพิเศษ อันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยครม.ประกาศเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นระยะเวลา 6 เดือน (เมษายนกันยายน 65) ซึ่งเกณฑ์ใหม่มีรายละเอียดดังนี้ 

 • อายุ 60-69 ปี เดิมรับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท เพิ่มเติม 100 บาท เป็น 700 บาท
 • อายุ 70-79 ปี เดิมรับเบี้ยยังชีพจำนวน 700 บาท เพิ่มเติม 150 บาท เป็น 850 บาท
 • อายุ 80-89 ปี เดิมรับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท เพิ่มเติม 200 บาท เป็น 1,000 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป เดิมรับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท เพิ่มเติม 250 บาท เป็น 1,250 บาท

เบี้ยความพิการ สำหรับผู้พิการ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท
 • อายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

ปฏิทินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประจำปีงบประมาณ 2565 

 • เดือนตุลาคม 2564 โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 
 • เดือนพฤศจิกายน 2564 โอนเข้าบัญชี วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
 • เดือนธันวาคม 2564 โอนเข้าบัญชี วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564
 • เดือนมกราคม 2565 โอนเข้าบัญชี  วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โอนเข้าบัญชี  วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
 • เดือนมีนาคม 2565 โอนเข้าบัญชี วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565 
 • เดือนเมษายน 2565 โอนเข้าบัญชี  วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565โอนเข้าบัญชี  วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 
 • เดือนมิถุนายน 2565โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565 โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565 โอนเข้าบัญชี  วันพุธ 10 สิงหาคม 2565 
 • เดือนกันยายน 2565 โอนเข้าบัญชี  วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

กลุ่มเปราะบาง

อ่านข่าวเพิ่มเติม