General

กรมอุตุฯ เตือน ฉบับที่ 2 ‘คลื่นลมแรง’ ทะเลอันดามันตอนบน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เตือน ฉบับที่ 2 “คลื่นลมแรง” บริเวณทะเลอันดามันตอนบน มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2565)” ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 03 กรกฎาคม 2565

คลื่นลมแรง

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

คลื่นลมแรง

ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 6 ก.ค. 65 นี้ไว้ด้วย

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อุตุนิยมวิทยา

อ่านข่าวเพิ่มเติม