General

เตือนต่อเนื่อง! สถานทูตย้ำคนไทยไปญี่ปุ่น ห้ามนำ ‘กัญชา-กัญชง’ ไปด้วย เจอโทษจำคุก-ปรับหนัก

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เตือนคนไทย นำกัญชา-กัญชง เข้าญี่ปุ่น โทษหนัก คุก 7-10 ปี อีกหลายประเทศสั่งห้ามเช่นกัน

เฟซบุ๊กเพจ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – 在東京タイ王国大使館 ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ในกรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ได้โพสต์แจ้งเตือน คนไทยที่จะเดินทางไปยังญี่ปุ่น ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาด้วยเด็ดขาด

หากฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมายญี่ปุ่น โดยกรณีพบว่า มีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้า และส่งออก มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี แต่หากมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

กัญชา

การแจ้งเตือนดังกล่าวมีขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ก็เพิ่งแจ้งเตือนคนไทย ไม่ให้นำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในอินโดนีเซียเช่นกัน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับขั้นต่ำ 1,000 ล้านรูเปียะห์ (ประมาณ 2,392,400 บาท) จำคุกขั้นต่ำ 5 ปี หรือโทษสูงสุดประหารชีวิต

ส่วนสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเข้มงวดที่สุดในโลกระบุว่า การครอบครองและการใช้กัญชา รวมถึงผลิตภัณฑ์กัญชา มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับ 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 510,358 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การนำเข้า ส่งออก หรือจำหน่าย โทษจะขึ้นอยู่กับปริมาณ หากมากกว่า 500 กรัม หรือมียางกัญชามากกว่า 200 กรัม หรือมีกัญชาผสมมากกว่า 1,000 กรัม มีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต

ที่มาเลเซีย ซึ่งกำหนดให้การใช้กัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมาย เหมือนในประเทศไทย แต่กรณีพบว่า เข้าข่ายเป็นการค้า หรือมีกัญชาไว้ในครอบครอง 200 กรัม มีโทษถึงขั้นประหารชีวิต แต่หากมีในครอบครองไม่เกิน 50 กรัม มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี

กัญชา

ทางด้านฟิลิปปินส์ ซึ่งยังไม่อนุญาตให้มีการการปลูกและใช้กัญชา กฎหมายระบุว่า ผู้ที่มีกัญชาในครอบครองอย่างน้อย 500 กรัม หรือยางกัญชา 10 กรัม มีโทษจำคุกตลอดชีวิต และปรับไม่เกิน 10 ล้านเปโซ หรือราว 6,487,578 บาท โดยโทษจะเบาลงตามปริมาณกัญชาที่พบ

สำหรับบรูไน การครอบครองและใช้กัญชาหรือยางกัญชา มีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี และ/หรือปรับ 20,000 ดอลลาร์ หรือราว 710,010 บาท โดยหากบุคคลใดมีกัญชาในครอบครองมากกว่า 15 กรัม หรือยางกัญชามากกว่า 10 กรัม ถือเป็นผู้ค้า

ขณะที่การครอบครองกล้องสูบ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้สูบกัญชา ก็มีโทษเช่นกัน โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี และปรับ 10,000 ดอลลาร์ หรือราว 355,095 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม