General

พระราชดํารัส ในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่อ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เมื่อครั้งได้รับพระราชทานทุน

พระราชดํารัส ในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่อ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เมื่อครั้งเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ให้ไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ที่สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม เพจเฟซบุ๊ก โบราณนานมา เผยพระราชดํารัสในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่เพิ่งจบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ให้ไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ที่สหรัฐอเมริกา

พระราชดํารัส ในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่อ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เมื่อครั้งได้รับพระราชทานทุน

พระราชดํารัส ในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่อ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เมื่อครั้งได้รับพระราชทานทุน

เมื่อปี 2529 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่เพิ่งจบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ให้ไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ที่สหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ โดยมี ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นักเรียนทุนอีกท่านที่สำเร็จการศึกษากลับมา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อกราบถวายรายงานผลการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัส ใจความว่า “ที่ทุนไม่ได้กำหนดให้ต้องกลับมารับราชการชดใช้ทุนนั้น เพราะไม่ว่าจะอยู่เอกชน หรือราชการก็สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เหมือนกัน อย่าเคร่งเครียดกับการเรียนนัก ให้พักผ่อนดูหนัง ดูละครได้”

พระราชดํารัส ในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่อ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เมื่อครั้งได้รับพระราชทานทุน

ชัชชาติ 2256533

ขอบคุณที่มา โบราณนานมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม