General

รถหยุดให้คนข้ามแค่ 11 % จากรถยนต์เกือบ 15,000 คัน

เปิดผลสุ่มสำรวจพฤติกรรมขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถโดยสาร 12 ทางม้าลาย พบรถหยุดให้คนข้ามแค่ 11 % มอเตอร์ไซด์หยุดให้คนข้ามน้อยสุด เพียง 8% จากรถยนต์เกือบ 15,000 คัน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิไทยโรดส์ สุ่มสำรวจพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์และรถโดยสาร ในพื้นที่สำรวจ 12 จุดทางข้าม (ทางม้าลาย ที่ไม่ได้อยู่ใกล้บริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2565 ในช่วงเวลา 09.00 – 16.00 น.

หยุดให้คนข้าม

ผลการสำรวจ 12 จุดทางข้าม (ทางม้าลาย) ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนรถทั้งสิ้น 14,353 คัน พบว่า “ มีเพียง 11% หยุดรถ เมื่อมีคนมายืนรอบริเวณทางข้ามเพื่อที่จะข้ามถนน ”

เมื่อจำแนกตามประเภทยานพาหนะ พบว่า  รถจักรยานยนต์ มีแนวโน้มจะหยุดรถ เมื่อมีคนมายืนรอบริเวณทางข้าม น้อยกว่า ยานพาหนะประเภทอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนเพียง 8%

ขณะที่ รถยนต์และรถโดยสาร มีแนวโน้มจะหยุดรถ คิดเป็นสัดส่วนเพียง 14% และ 20% ตามลำดับ

หยุดให้คนข้าม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo