General

แนะวิธี ‘เลือกซื้อของตรุษจีน’ อย.ย้ำอย่า ‘เอาเปรียบ’ ผู้บริโภค นำของไม่มีคุณภาพมาจำหน่าย

แนะวิธี ‘เลือกซื้อของตรุษจีน’ อย.ย้ำอย่า ‘เอาเปรียบ’ ผู้บริโภค ตรวจพบนำของไม่มีคุณภาพมาจำหน่าย ถูกดำเนินคดีตามกม. ประชาชนร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีน เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ หมู เครื่องใน ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู เป็นต้น อาหารเหล่านี้ล้วนมีการปรุงสุกไว้ล่วงหน้า ทำให้เสี่ยงต่อการเน่าเสียได้ง่าย หรืออาจมีการใส่สีหรือวัตถุกันเสียเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

shutterstock 391535881 1

หากไม่ระมัดระวังในการเลือกซื้ออาจได้รับอันตรายจากอาหารที่ไม่มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอแนะวิธีการเลือกซื้ออาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้

– อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ต้องมีสภาพสดใหม่ เนื้อแน่น มีสี กลิ่นตามธรรมชาติ ไม่มีจ้ำเลือด

– ขนมมงคล เช่น ขนมเข่ง ขนมเทียน ขนมปุยฝ้าย ควรเลือกที่มีสีไม่ฉูดฉาด มีสีกลิ่นรสปกติ บรรจุอยู่ในภาชนะที่สะอาดและไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร

650127 0825500001643266015
นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล

– อาหารกระป๋อง ควรเลือกซื้อที่ลักษณะกระป๋องอยู่ในสภาพดี ไม่บุบ บวม หรือเป็นสนิม ฉลากแสดงรายละเอียด ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือผู้นำเข้าและประเทศผู้ผลิต น้ำหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่สำคัญ วันเดือนและปีที่ผลิตและหมดอายุ เป็นต้น

– ผักและผลไม้ ควรเลือกซื้อที่สด สะอาด และล้างทำความสะอาดก่อนนำมาบริโภค ซึ่งผู้บริโภคสามารถลดการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชได้โดยการล้างด้วยผงฟู หรือเบกกิ้งโซดา ½ ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 10 ลิตร แช่ไว้ประมาณ 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด หรือล้างด้วยน้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 4 ลิตร แช่ไว้ประมาณ 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด

shutterstock 564040852 2

ขอย้ำเตือนผู้ประกอบการ อย่าเอาเปรียบผู้บริโภค นำผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีคุณภาพมาจำหน่าย หาก อย. ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

หากพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: [email protected] หรือ Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

อ่านขาวเพิ่มเติม