General

ระวัง!! 18-20 ม.ค. ฝุ่นพิษจิ๋ว PM 2.5 สะสมสูงขึ้น 3 วันนี้ อากาศปิด-ลมนิ่ง

กทม.เตือน วันที่ 18-20 มกราคม 2565 ฝุ่นละออง PM 2.5 สะสมสูงขึ้น จากสภาพอากาศปิด ลมนิ่ง ยกระดับเข้มงวดดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับ 2 

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 18-20 ม.ค. ฝุ่นละออง PM2.5 จะสะสมมากขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากสภาพอากาศปิดและลมนิ่ง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2565 อย่างต่อเนื่อง

PM 2.5 สะสมสูง

พร้อมกันนี้ ได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงวิกฤตฝุ่นละออง ได้ประสานขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

ขณะเดียวกัน ยังยกระดับเข้มงวดดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับ 2 เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน ได้แก่ เข้มงวดการตั้งจุดตรวจจับรถควันดำทุกประเภท บริเวณถนนสายหลักและสายรองทั้งขาเข้า-ขาออกในกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ จะเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท จำนวน 20 จุดต่อวัน ประสานสถานีตำรวจท้องที่อำนวยการจราจรและกวดขันห้ามจอดรถในถนนสายหลักสายรองตลอดเวลา ขอความร่วมมือใช้รถเท่าที่จำเป็น ไม่ขับช่วยดับเครื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

ควันดำ

นายชาตรี กล่าวว่า ได้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ ลดการใช้รถเครื่องยนต์ดีเซล ตลอดจนนำรถยนต์ในสังกัดเข้ารับการตรวจวัดควันดำเป็นประจำทุก 6 เดือน หากพบว่ามีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานต้องนำรถไปปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ในส่วนของสถานประกอบกิจการ ได้ดำเนินการควบคุมไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทุกประเภท ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือการเผาในที่โล่งทุกประเภท เพิ่มความถี่ในการล้างและดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างใบไม้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ประสานจังหวัดปริมณฑล กองบังคับการตำรวจนครบาล สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานเขตให้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเพิ่มความถี่และเข้มงวดกวดขัน ควบคุม บังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการเผาในที่โล่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

วัดอากาศ

ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ข้อมูลคุณภาพอากาศ พร้อมแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน วันละ 3 รอบเวลา คือ 07.00 น. 12.00 น. และ 15.00 น. ผ่านทางสื่อออนไลน์ ดังนี้

  • เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com และ www.prbangkok.com
  • เฟซบุ๊ก กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
  • เฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  • เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
  • จอแสดงผลบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
  • ป้ายจราจรอัจฉริยะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม