General

‘นิด้าโพล’ เปิดผลสำรวจครั้งที่ 9 คนกรุงอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ‘ชัชชาติ’ นำโด่ง

“นิด้าโพล” เปิดผลสำรวจครั้งที่ 9 คนกรุงอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. “ชัชชาติ” มาวิน นำโด่ง 38.80% ขณะที่ “สุชัชวีร์” อันดับ 2 อยู่ที่ 13.06%

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 9” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง ในกรุงเทพมหานคร

นิด้าโพล

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

 • อันดับ 1 : 38.80% ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 2 : 13.06% ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
 • อันดับ 3 : 11.85% ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 4 : 10.25% ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 5 : 4.94% ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)
 • อันดับ 6 : 4.71% ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล
 • อันดับ 7 : 4.10% ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
 • อันดับ 8 : 3.26% ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล
 • อันดับ 9 : 2.96% ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารั
 • อันดับ 10 : 2.35% ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 • อันดับ 11 : 1.90% ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล

นิด้าโพล

1.82% ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย นางนวลพรรณ (มาดามแป้ง) ล่ำซำ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8 เดือนธันวาคม 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และน.ส.รสนา โตสิตระกูล มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

นิด้าโพล
สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 : 39.07% ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 : 11.92% ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 : 9.93% ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 : 9.27% ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
 2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 41.30 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.04 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 ร้อยละ 11.41 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 10.87 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 : 39.84% ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 : 15.45% ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 : 13.01% ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และอันดับ 4 : 8.54% ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 : 33.03% ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 : 13.52% ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 : 13.21% ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 : 12.01% ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 : 39.55% ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 : 15.26% ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 : 9.61% ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 : 7.35% ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 : 43.36% ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 : 13.28% ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 3 : 10.18% ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 : 9.29% ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อ่านข่าวเพิ่มเติม