General

ขนส่ง วอนสิงห์รถบรรทุก หยุดวิ่ง 29 ธ.ค. 64-4 มกราคม 65 ยกเว้นสินค้าเร่งด่วน

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หยุดวิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565 ยกเว้นสินค้าเร่งด่วน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุกและผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถบรรทุก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565

รถบรรทุก หยุดวิ่ง

ทั้งนี้ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถบรรทุก และคืนพื้นผิวจราจรให้พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่ง อาทิ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคม ชมรม และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

การขอความร่วมมือรถบรรทุกหยุดวิ่งในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2565 เป็นหนึ่งในมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติ

อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนสามารถขนส่งได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัย ในการขนส่งและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และต้องตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถอย่างเข้มงวดก่อนใช้งานทุกครั้ง

นอกจากนี้ ต้องกำชับให้พนักงานขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่เสพสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีใบอนุญาตขับรถถูกต้อง ขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

รถบรรทุก 2

ขณะเดียวกัน ควรใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพถนน เดินรถในช่องทางซ้ายสุด หลีกเลี่ยงการจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง หากมีความจำเป็นต้องจอดรถบริเวณไหล่ทางให้แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้รถคันอื่นสังเกตเห็นได้จากระยะปลอดภัย เพื่อป้องกันรถคันอื่นชนท้าย

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชน ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการขนส่ง กำชับพนักงานขับรถหลีกเลี่ยงเส้นทาง และช่วงเวลาที่มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก

ตำรวจออกประกาศให้รถบรรทุก หยุดวิ่ง 7 ถนน

ด้าน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้ออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินรถ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม 2564 และ 2-4 มกราคม 2565 ในถนนบางสาย ได้แก่

  • ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 99+800 ถึงกิโลเมตรที่ 106+150 ต.หนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 7 กิโลเมตร
  • ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 332 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 347 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 15 กิโลเมตร
  • ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 15+600 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 102 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 87 กิโลเมตร
  • ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร
  • ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ 165 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 222 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 57 กิโลเมตร
  • ถนนบุรีรัมย์-อรัญประเทศ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ 71 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ถึงกิโลเมตรที่ 83 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร
  • ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งตะวันตก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 ถึงกิโลเมตรที่ 9+288 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 9 กิโลเมตร

อ่านข่าวเพิ่มเติม