General

ทั่วไทยอากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 7 องศา!

พยากรณ์อากาศวันนี้ ภาคเหนือ และภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาว ขณะที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็น ภาคใต้ฝนเล็กน้อย ขณะที่ “กทม.” อากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกเล็กน้อย กับมีหมอกบางในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็น

อากาศวันนี้

สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับอุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียส และยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 8-13 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง และระวังอันตรายสัญจรผ่านบริเวณทีมีหมอกไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนบางแห่งทางตอนล่างของภาค

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละออง หมอกควันบริเวณประเทศไทยและกรุงเทพมหานครในระยะนี้มีการสะสมปานกลาง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง

พยากรณ์อากาศวันนี้ สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ ท้องฟ้าโปร่ง กับมีอากาศเย็นถึงหนาว และมีหมอกในตอนเช้า
โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อย
อุณหภูมิต่ำสุด 13-16 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อากาศวันนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้องฟ้าโปร่ง กับมีอากาศเย็นถึงหนาว และมีหมอกบางในตอนเช้า
โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อย
อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 8-13 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง เมฆบางส่วน กับมีอากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า
โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อย
อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ท้องฟ้าโปร่ง กับมีอากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า
โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อย
อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

อากาศวันนี้

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ทางตอนบนของภาค: มีอากาศเย็นในตอนเช้า
ทางตอนล่างของภาค: มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบางส่วน
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆบางส่วน กับมีอากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า
โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK